ISVW.KRANT.2.2022

(Platland) #1

De ISVW Baardenpuzzel


Stoïcijnse


levenskunst


Evenveel geluk als wijsheid


Miriam van Reijen


‘Als er in Nederland één
filosoof te vinden is die ín
het denken gemoedsrust
heeft gevonden is het
Miriam van Reijen.’


 • Leonie Breebaart, Trouw


Liefhebben


Laura van Dolron


‘Snel en raak doorgrondt
Van Dolron het huidige
tijdsgewricht.’
*****


 • De Volkskrant


Samen slim
Hoe collectieve intelligentie
ons gaat redden

Eric Koenen


‘Een zeldzame uitschieter.’


 • Nico de Jong,
  Managementboek.nl


Hoog spel
Filosoferen in de praktijk

Jos Kessels, Jan Ewout
Ruiter & Luuk Stegmann
(red.)

‘Deze vorm van filosofie
moet je de hele week
door beoefenen en niet
alleen in de vrije uurtjes.’


 • Marli Huijer, Trouw


De essentie van


Kant


Jabik Veenbaas


Zo kan’t ook: een
beknopte inleiding in
Kant.

168 blz. | € 18,- 128 blz. | € 14,- 286 blz. | € 24,95 396 blz. | € 39,95 160 blz. | € 17,


Vroeger zag je ze overal, maar
ze worden steeds zeldzamer:
filosofen met baarden. ISVW
zwaait deze uitstervende soort
feestelijk uit met een heuse
baardenpuzzel. Verbind de
namen met de juiste baard-
dragers, en je zult zien dat er
één foto overblijft. De
prijsvraag luidt dan ook:
Wie is die filosoof?

A B C D


E F


J K L


G H


I


Stuur je antwoord naar info@isvw.nl en onder de juiste inzendingen verloten we een filosofiebon van € 100,- en


vijf keer het Basisboek Kenleer, geschreven door onze eigen bebaarde Fellow Tim De Mey.


Filosoof 1. Rainer Maria Rilke

 2. Confucius

 3. Al Ghazali

 4. Martin Buber

 5. Karl Marx

 6. Aristoteles

 7. Frederick Douglass

 8. Maimonides

 9. Mencius

 10. Lev Tolstoj

 11. Robert Brandom

Free download pdf