ISVW.KRANT.2.2022

(Platland) #1

MASTERCLASS SENECA STOÏCIJNSE LESSEN VAN


EEN FILOSOOF, STAATSMAN EN MYSTICUS


1011 JUNI 2023
v.a. € 330,-

IV WOEDE, APATHEIA, V LEREN STERVEN
EUPATHEIA

1112 MAART 2023
v.a. € 330,-

II LEIDERSCHAP EN MACHT


1112 FEBRUARI 2023
v.a. € 330,-

I SENECA, STOÏCISME EN
FILOSOFIE ALS EEN MANIER
VAN LEVEN

1516 APRIL 2023
v.a. € 330,-

III MYSTIEK EN STOÏCIJNSE
THEOLOGIE

Seneca was een filosoof die de
stoïcijnse weg volgde, de
principes ervan uiteenzette in zijn
veelgelezen dialogen en brieven
en de discussie aanging met
critici uit andere tradities. We
bestuderen Seneca’s opvatting
van de Stoa en de filosofie als een
manier van leven.

Volgens de stoïcijnen is het
universum een bezielde,
doelgerichte godheid waarin alles
intiem met elkaar is verbonden.
Volgens Seneca is het mogelijk
deze intimiteit te ervaren door te
filosoferen. We bestuderen zijn
werken over de natuur, het
mysterie van het bestaan en de
ziel.

De stoïcijnen geloven dat passies
innerlijke verstoringen zijn die
een goed, rechtvaardig leven in
de weg staan. Woede is volgens
hen de schadelijkste passie.
Seneca wijdt er vele brieven en
bijna al zijn tragedies aan, en
toont hoe we verwarring kunnen
omzetten naar weldadige
gevoelens (eupatheia).

Voor Seneca is de angst voor de
dood het fundament van alle
andere angsten: neem de angst
weg en ook de rest verdwijnt als
sneeuw voor de zon. Wie zichzelf
wil bevrijden van mentale
blokkades, in harmonie met de
natuur wil leven en gelukkig wil
zijn, moet leren sterven. We
bestuderen Seneca’s
troostschriften en brieven over
zijn eigen dood en die van
anderen.

De verhandelingen, brieven, tragedies en natuurwetenschappelijke werken van de stoïcijn Lucius Annaeus Seneca bieden al tweeduizend
jaar inspiratie, troost en... controverse. Van Seneca leren we weinig waarde te hechten aan externe zaken, het goede na te streven en kalm
te leven. Tegelijkertijd was Seneca zelf erg rijk en mengde hij zich in onzuivere politieke spelletjes. Is Seneca een hypocriet? Of moeten we
de mens Seneca los zien van zijn werk? Tijdens deze masterclass bestuderen we Seneca’s werk in het licht van de stoïcijnse filosofie in het
algemeen. Ook richten we ons op praktische lessen van Seneca en andere stoïcijnen. Kortom, een masterclass waarin we de weg van
Seneca diepgaand bestuderen, kritisch bespreken en praktisch beoefenen. Met Dennis de Gruijter.

Seneca bevond zich in het
centrum van de keizerlijke macht,
met alle verleidingen en risico’s
die daarbij komen kijken. We
bestuderen zijn werken over het
gedrag van een wijze leider en
hoe politieke macht de
menselijke natuur kan
corrumperen.

1314 MEI 2023
v.a. € 330,-

DE
VERTRAAGDE
TIJD
(verzend) antiquariaat

Woestijgerweg 52,
3817 SL Amersfoort
Telefoon: 033 461 77 16
E-mail:
pjotr.jansen@planet.nl

Eigenaar:Peter Jansen

Specialisaties:


  • Filosofie

  • Literatuur

  • Rusland


Boekenzoekdienst:
Laat mij weten (mail,
telefoon)
welk boek u zoekt!

advertentie

MASTERCLASSHANNAH ARENDT


DENKEN BUITEN DE ORDE


‘Denken gaat altijd buiten
de orde, het onderbreekt
alle gewone
werkzaamheden’, stelt
Arendt in Denken, het eerste
boek van de trilogie Het
leven van de geest. In haar
laatste meesterwerk
analyseert ze de kern-
activiteiten van de geest:
denken, willen en oordelen.

In zes weekends lezen en
bespreken we alle drie de
boeken met Laurens ten
Kate en Dirk De Schutter.
Prijzen zijn exclusief het
boek Het leven van de geest
(Ten Have, 2021) van
Hannah Arendt, vertaald
door Dirk De Schutter en
Remi Peeters.

DENKEN


I 89 OKTOBER 2022
II 56 NOVEMBER 2022
v.a. € 330,- per weekend

Heeft denken nut? Hoe verhoudt
ons denken zich tot ons
handelen? Leidt gedachteloos-
heid tot het kwaad? Kunnen we
door na te denken het kwaad
buiten de deur houden? Om deze
vragen te kunnen beantwoorden
put Arendt uit de rijke
geschiedenis van de filosofie.

OORDELEN


I 45 FEBRUARI 2023
II 45 MAART 2023
v.a. € 330,- per weekend

Helaas overleed Arendt voor ze
het derde deel van haar trilogie
kon voltooien. Wel liet ze een
aantal colleges en essays achter
die het voorwerk voor dit boek
over oordelen vormen. We
bespreken de colleges over
oordelen in het werk van
Immanuel Kant, maar ook andere
essays, waaronder een over
Lessings onderscheid tussen
waarheid en mening.

WILLEN


I 34 DECEMBER 2022
II 78 JANUARI 2023
v.a. € 330,- per weekend

Hebben we een vrije wil? Deze
vraag is een van de moeilijkste
waarmee de westerse filosofie tot
op de dag van vandaag worstelt.
Als we geen vrije wil hebben,
hoeveel zin heeft morele reflectie
dan? Maar misschien bestaat de
vrije wil toch. In dat geval bepaalt
niet noodzaak, maar contingentie
het verloop van de geschiedenis.
We doen iets, maar we hadden
het ook niet kunnen doen. Wat
willen we en wat willen we niet?
Wil en tegenwil zijn verwikkeld in
een lastig gevecht, en de enige
uitweg is handelen.

l MASTERCLASSES

Free download pdf