ISVW.KRANT.2.2022

(Platland) #1
#filosofievoorkinderen #filosoferenmetkin-
deren #filosofischevragen #kleuters #kleuter-
juf #kleuterschool #spelen #spelenderwijsle-
ren #spelenderwijs

Landgoed ISVW


getagd op Instagram


Wil je je eerst oriënteren voordat je
een cursus gaat volgen? Of heb je
simpelweg zin in een halfuurtje
filosofie?

Luister dan naar de ISVW podcast. Kijk
voor alle afleveringen op
isvw.nl/podcast en abonneer je via
Google, iTunes, Soundcloud of Spotify.

Om te filosoferen hoef je je leunstoel niet te


verlaten, want ISVW komt bij je thuis. Twee-


wekelijkse online colleges bieden je een korte


inleiding tot een filosofisch vraagstuk. Kijk op


isvw.nl/online voor het volledige programma.


VERGEVING VOLGENS HANNAH
ARENDT EN CLARA WICHMANN
7 SEPTEMBER 2022 |€ 25,

Volgens filosofen Hannah Arendt en
Clara Wichmann is het belangrijk dat de
samenleving een dader van een
misdrijf vergeeft. Wat is daarvoor
nodig? Met Marthe Kerkwijk.

BEN JIJ NEUTRAAL?
21 SEPTEMBER 2022 |€ 25,

Kun je een situatie beoordelen vanuit
een neutraal standpunt? Of is bepaalde
kennis juist alleen vanuit een betrokken
standpunt toegankelijk? Is neutraliteit
mogelijk of zelfs wenselijk?
Met Martha Claeys.

SIMONE WEIL: MYSTIEK EN ACTIVISME
5 OKTOBER 2022 |€ 25,

De Franse filosoof Simone Weil stierf
jong, maar liet een inspirerend oeuvre
na, waarin ze onderzoekt waarom
mensen het waard zijn om voor te
strijden.
Met Mariëtte Willemsen.

BLIJVEN IS NERGENS. HET
EUROPA VAN RILKE
19 OKTOBER 2022 |€ 25,

Rainer Maria Rilke is een van de
belangrijkste filosofische dichters uit de
twintigste eeuw. Florian Jacobs reisde
hem achterna. Hoe zag Rilke Europa en
wat kunnen we opsteken van zijn
dichtersblik?

HET ‘WARTIME QUARTET’:
ANSCOMBE, FOOT, MURDOCH EN
MIDGLEY
2 NOVEMBER 2022 |€ 25,

Tijdens de Tweede Wereldoorlog
veroorzaakten vier filosofen in Oxford
een verschuiving in de filosofie. Wie
waren Elizabeth Anscombe, Philippa
Foot, Iris Murdoch en Mary Midgley?
Met Katrien Schaubroeck.

REALITYTV: FAKE, FICTIE OF
NIEUWE REALITEIT?
16 NOVEMBER 2022 |€ 25,

Hoe verhouden de media zich tot de
werkelijkheid? Realityseries werpen een
helder licht op de aloude filosofische
vraag ‘Wat is echt?’. Met Maarten
Reesink.

LIEFDE EN REVOLUTIE
30 NOVEMBER 2022 |€ 25,

Liefde kan revoluties veroorzaken, want
met liefdevolle aandacht krijg je oog
voor hen die in de marges verdwijnen.
Hoog tijd om activisme te begrijpen als
een beweging van liefde.
Met Lotte Spreeuwenberg.

SOPHIE OLUWOLE OVER
DEMOCRATIE EN
GENDERGELIJKWAARDIGHEID
14 DECEMBER 2022 |€ 25,

In een democratie zijn tegenstellingen
geen polariserende splijtzwam, maar
vullen ze elkaar aan, aldus de
Nigeriaanse filosoof Sophie Oluwole.
Met Renate Schepen.

SENECA
11 JANUARI 2023 |€ 25,

Hij was een invloedrijk Romeins
politicus en tegelijkertijd een stoïcijns

033 - 465 07 00


info@isvw.nl


@isvwijsbegeerte


@GroenLandgoed


ISVW


Landgoed ISVW


ISVW


@isvwijsbegeerte


@


c_kinderfilosofie_n
Kunnen grote mensen spelen?

Ilse Daems gaf een workshop spelend filosofe-
ren met kleuters en wij waren de kleuters! Op
kinderfilosofie.nl vind je direct uitvoerbare tips!

ISVW PODCAST


Wil je als eerste op de hoogte
zijn van nieuwe cursussen,
sprekers en boeken?
Abonneer je dan op onze
nieuwsbrief en volg ons.
Mail naar info@isvw.nl

l ‘Interessante
onderwerpen. Leuk
om dit thuis samen te
doen.’

l ‘Laat onbekendheid
met filosofie je niet
weerhouden bij de
ISVW eens aan een
cursus deel te nemen:
gaandeweg pak je
vanzelf kennis en
nieuwe inzichten op.’

l ‘Inspirerend!’

l ‘Online een college
volgen, vanuit je eigen
thuis. In de avonden
ga ik niet meer op pad,
op deze manier kan ik
er toch bij zijn.’

l ‘De ISVW is een
geweldige
mogelijkheid om meer
kennis te vergaren.
Keer op keer geniet ik
met volle teugen en
geeft het mij zoveel
energie. Chapeau!’

l ‘De ISVW is voor mij
een toegang tot meer
diepgaande kennis en
levenswijsheid.’

l ‘Online lessen zijn
een goed alternatief
voor de normale
lesprogramma’s. Sluit
goed aan bij het toch
al drukke leven dat
ouders van nu
hebben.’

l ‘Een mooie kennis-
making met de wereld
van de filosofie.’

l ONLINE COLLEGES


ISVW


online


filosoof die betoogt dat status er niet
toe doet. Wie was Seneca? Een
hypocriet of een wijsgeer?
Met Dennis de Gruijter.

EMIL CIORAN EN HET
BOEDDHISME
25 JANUARI 2023 |€ 25,

Over het boeddhisme zei de
pessimistische filosoof Emil Cioran: ‘Wat
een vreemde religie! Ze ziet het lijden
overal en verklaart het tegelijkertijd
voor onwerkelijk.’ Heeft Cioran zelf een
beter idee? Met Peter Huijzer.

NICCOLO MACHIAVELLI
8 FEBRUARI 2023 |€ 25,

Machiavelli leerde hoe een heerser het
beste zijn macht kon behouden. Toch is
deze renaissancedenker verrassend
actueel, en heeft hij ook ons,
democratische burgers, veel wijsheid te
bieden.
Met Tinneke Beeckman.

MICHEL DE MONTAIGNE
22 FEBRUARI 2023 |€ 25,

De Franse renaissancefilosoof Michel
de Montaigne trok zich na een
politieke loopbaan terug in zijn kasteel.
Daar schreef hij zijn beroemde Essays,
die tot de dag van vandaag lezers
inspireren. Wat kunnen we van hem
leren? Met Alexander Roose.

ADAM SMITH EN DE
VERLICHTING
8 MAART 2023|€ 25,

De Schotse filosoof Adam Smith was
een moraalfilosoof en politiek
econoom. Zijn ideeën vind je terug in
de maatschappij van nu. Met Jabik
Veenbaas.

ZERA YACOB. EEN ETHIOPISCHE
VERLICHTINGSDENKER
22 MAART 2023|€ 25,

Dacht je dat verlichtingsidealen als
vrijheid, gelijkheid en rationaliteit
Europese uitvindingen waren? Maak
dan kennis met de Ethiopische filosoof
Zera Yacob. Met Marthe Kerkwijk.

PLATO’S MUZIEKFILOSOFIE
5 APRIL 2023 |€ 25,

‘Muziek geeft een ziel aan het
universum, vleugels aan de geest,
vlucht aan de verbeelding en leven aan
alles’, schreef Plato. Jos Kessels vertelt
wat hij daarmee bedoelde.

Wat deelnemers zeggen over de online colleges:

Free download pdf