ISVW.KRANT.2.2022

(Platland) #1
5
PROGRAMMAKRANT| INTERNATIONALE SCHOOL VOOR WIJSBEGEERTE^5

ELKE DERDE ZONDAG VAN DE
MAAND
€ 10,

23 APRIL 2023
GRATIS

KIDSCAFÉ


10


E
FREDERIK VAN EEDENLEZING:

PROF. LEA YPI OVER VRIJHEID


11 DECEMBER 2022
€ 25,-

AFSLUITING FELLOWSHIP


1415 JANUARI 2023
v.a. € 330,-

WEG VAN GOD. FILOSOFISCHE
EN MYSTIEKE VISIES OP HET
GODDELIJKE
9 OKTOBER 2022
€ 25,-

IN GESPREK MET HANS
ACHTERHUIS

Lea Ypi is hoogleraar politieke
filosofie aan de London School
of Economics en universitair
hoofddocent filosofie aan de
Research School of Social
Sciences in Canberra, Australië.
Naast haar academische
onderzoek over onderwerpen
als normatieve politieke
theorie, de politieke filosofie
van Marx en Kant en kritische
theorie schrijft ze regelmatig
voor The Guardian, The New
Statesmanen The Independent.
In haar prijswinnende
filosofische autobiografie
Vrij(De Bezige Bij, 2021)
onderzoekt ze het idee van
politieke vrijheid aan de hand
van haar eigen geschiedenis.

16 JANUARI 2023
€ 35,

Het Filosofisch KidsCafé biedt
kinderen en jongeren vanaf 7
jaar de mogelijkheid om
kennis te maken met filosofie.
Tijdens het Kidscafé gaan we
samen met kinderfilosoof
Brenda Raa ontdekken wat
filosofie nu precies is, leren we
iets meer over grote denkers
uit het heden en verleden en
doen we samen
denkoefeningen. Tussendoor
spelen we lekker buiten op het
mooie landgoed van de ISVW.
Ouders en grootouders
kunnen zich aanmelden voor
het filosofisch Vriendencafé
dat tegelijkertijd plaatsvindt.

Na een jaar nemen we
feestelijk afscheid van de
allereerste Vrienden van de
ISVW Fellow Tim De Mey met
de premiere van zijn video-
essay ‘Als de waarheid een
heks was/kwam ze altijd
boven water’. Daarbij komen
ook kunstenaars, schrijvers en
studenten waarmee Tim voor
het video-essay heeft
samengewerkt aan het woord.
Wat betekent waarheid in hun
werk? Ook blikken we terug op
Tims Fellowship. Is het hem
gelukt om de waarheidsliefde
bij de ISVW nieuw leven in te
blazen?

Ondanks Nietzsches
beroemde en beruchte ‘God is
dood’ zijn God en het god-
delijke nog volop aanwezig in
de filosofie, (levens)kunst en
de hedendaagse spiritualiteit.
Tijdens dit weekend-
symposium presenteren we
een staalkaart aan filosofische
en mystieke visies op God en
het goddelijke. Wat zijn de
paradoxen van moderne
mystiek? Tijdens het
afsluitende gesprek dagen we
je uit om je eigen visie op de
rol van God en het goddelijke
in onze huidige tijd te
formuleren.
Met Michel Dijkstra , Renée
van Riessen , Marc De Kesel
en Erik Meganck.

De eerste Denker des
Vaderlands, Hans Achterhuis ,
is al decennia een van de
meest vooraanstaande
Nederlandse filosofen. Zijn
boeken werpen steevast een
scherpe filosofische blik op
maatschappelijke debatten.
Voor haar boek ‘Zoektocht naar
betekenis.’ De woorden van
Hans Achterhuis ondervroeg
historica en journaliste Leonie
Wolters Achterhuis urenlang
over zijn filosofische
gedachtegoed. Op de middag
van zondag 9 oktober zetten
ze hun gesprek live voort, en
leidt Hans Achterhuis zijn
nieuwe boek over Hannah
Arendt in. Denk en praat mee.

Kun je niet kiezen uit onze
filosofische snoepwinkel? Wil
je de sfeer proeven op
Landgoed ISVW, kennismaken
met onze docenten en
luisteren naar een gastspreker
met een goed verhaal? Kom
dan naar de ISVW Open Dag.

Toegang is kosteloos, maar
aanmelden noodzakelijk. Ga
naar isvw.nl/opendag om je
aan te melden.

OPEN DAG


Lea Ypi groeide op in communistisch
Albanië, waar nieuwe vrijheden hun
intrede deden na de val van de Berlijnse
Muur. Maar is kapitalistische vrijheid
echte vrijheid? In tijden van politieke
onrust verlaat de filosofische spanning
tussen negatieve en positieve vrijheid
de theorie. Voor Ypi is vrijheid noch de
vrijheid van opgelegde verplichtingen,
noch de vrijheid om te doen waar je zin
in hebt. Vrijheid is morele vrijheid: de
vrijheid om het juiste te doen. Tijdens de
10 eFrederik van Eedenlezing legt Ypi uit
hoe we morele vrijheid realiseren.

Voertaal: Engels


l EVENEMENTEN


‘Is kapitalistische
vrijheid echte
vrijheid?’
Free download pdf