ISVW.KRANT.2.2022

(Platland) #1
15 MEI 2023
v.a. € 800,-

DE POORTEN VAN DE
WAARNEMING

Trance, meditatie, extase, dromen
en visioenen zijn van alle tijden.
Deze bewustzijnstoestanden
spelen niet alleen een grote rol in
het werk van filosofen, weten-
schappers en kunstenaars, maar
ook in de levens van miljoenen
mensen. In deze cursusweek
houden we ons bezig met hun
filosofische en maatschappelijke
betekenis, aan de hand van
denkers van Plato tot Foucault en
van Patanjali tot Kant. Ook gaan
we in op het werk van een
hedendaagse filosofen en
wetenschappers over bewust-
zijnsverruimende ervaringen.
Met Hein van Dongen en
gastsprekers, onder wie Hans
Gerding.

HET VREEMDE LICHAAM


1519 MEI 2023
v.a. € 800,-

De relatie tussen lichaam en geest is verstoord. Ze zijn van elkaar
vervreemd geraakt sinds Descartes een scherp onderscheid maakte
tussen lichaam en geest. Daarbij lijkt de geest het primaat te hebben
en het lichaam te zijn gereduceerd tot bijzaak. Slecht nieuws, want
onze tijd, waarin techniek en ratio hoog in het vaandel staan, is
tevens de tijd van burn-outs en onderdrukte emoties. Hoog tijd dat
lichaam en geest in filosofische relatietherapie gaan. Hoe verhoudt
het lichaam zich tot de geest? Wat zegt ons lijf over ons mens-zijn en
hoe wij de wereld ervaren? Wat zijn de politieke en ethische
consequenties van onze kijk op lichamelijkheid? Met Lianne Tijhaar
en bijdragen van Marli Huijer , Monica Meijsing , Marjan Slob , Leon
de Bruin , Jan Flameling , Jac Rongen , Romy Heitbrink , Ruud
Welten , Eef Gouw , Hanne Jacobs , Ype de Boer, Dianne Sommers
en Coralie Vogelaar.

2428 APRIL 2023
v.a. € 800,-

ALLES VAN WAARDE EEN
FILOSOFISCHE SCHRIJFWEEK

‘Alles van waarde is weerloos’,
dichtte Lucebert. Hoe ontdekken
we wat voor ons echt van waarde
is? Hoe kunnen we het meest
waardevolle vasthouden? En hoe
kunnen we onze belangrijkste
waarden tot uitdrukking brengen
in ons eigen leven? Met schrijver
en journalist Marc van Dijk gaan
we aan de hand van
schrijfoefeningen hiernaar op
zoek. ‘Alles wat van waarde is kost
moeite en inspanning. De mens is
niet vanzelf verstandig, beheerst,
empathisch en geduldig, en
ongevormde mensen zijn dat al
helemaal niet. Sinds Aristoteles
weten we dat oefenen
noodzakelijk is voor het
verwerven van karakter’, schrijft
filosoof Joep Dohmen in zijn
nieuwe boekIemand zijn. Hij komt
als gastspreker langs, net als Paul
van Tongeren.

WEERLOOS EN WAARDEVOL


Het thema van de Maand van de Filosofie 2023 is Weerloos en
waardevol. Wat is ‘waarde’? De Maand van de Filosofie beoogt alles wat niet in
geld is uit te drukken, weer op waarde te schatten. Ook de ISVW viert de
Maand van de Filosofie. Kijk op isvw.nl/maandvandefilosofie voor tips en
hoogtepunten.

‘Indien de poorten van de
waarneming werden gelouterd,
zou alles zich aan de mens
vertonen zoals het is: oneindig.’


  • William Blake


Geniet op het prachtige Landgoed ISVW van diepgaande gesprekken, heerlijke maaltijden en mooie wandelingen in de


bossen bij Leusden. Onze arrangementen zijn inclusief 4 x diner met wijn, 5 x lunch en koffie/thee.Indien gewenst kun


je overnachten in een van onze comfortabele hotelkamers. Kijk op isvw.nl.


l FILOSOFIEWEKEN


Nachten van de Filosofiein Amsterdam


en Rotterdam


Op zaterdagavond 1 april is de Opening
van de Maand van de Filosofie in
debatpodium Arminius Rotterdam.
De Amsterdamse Nacht van de
Filosofie is op vrijdag 7 april in theater
de Brakke Grond. Beide Nachten kennen
een rijk en avondvullend programma in
meerdere zalen. De nieuwe Denker des
Vaderlands presenteert zich voor het
eerst en het essay van de Maand van de

Filosofie, geschreven door Marjolijn van
Heemstra , ziet het levenslicht. Daarnaast
tref je Nederlandse en buitenlandse
filosofen, en theater-, spoken word- en
andere acts.

Koop vóór 1 januari alvast een vroege-vogelticket op
amsterdam.nachtvandefilosofie.org of ga naar arminius.nl
voor een kaartje voor de Rotterdamse Nacht.

APRIL


2023

Free download pdf