CZY WARTO ROZWIJAC_EQ

(Dariusz Wyspiański) #1

Warto również zaznaczyć, iż zaprezentowanemu powyżej modelowi inteligencji
emocjonalnej towarzyszą wiarygodnie metodologicznie kwestionariusze badawcze, dające
podstawy do dokonania rzetelnego pomiaru zarówno wyników ogólnego poziomu inteligencji
emocjonalnej, jak i pomiarów wartości w skalach „Akceptacji”, „Empatii”, „Rozumienia” i
„Kontroli”.


ZAWODOWYM 4.3. INTELIGENCJA EMOCJONALNA W RELACJACH SPOŁECZNYCH, FUNKCJONOWANIU EDUKACYJNYM I


edukacyjnym i zawodowym


Emocje odgrywają ważną rolę w budowaniu i utrzymywaniu relacji międzyludzkich, są
nośnikiem informacji o istotnej roli w kontekście orientacji w otoczeniu społecznym. Dzięki
komunikacji emocjonalnej nawiązujemy bliskie relacje z innymi ludźmi, wyrażamy swoje
pragnienia, potrzeby, rozpoznajemy kontekst emocjonalny sytuacji, dopasowujemy nasze
zachowania do „emocjonalnego klimatu” relacji^197.


Należy podkreślić, że zarówno inteligencja emocjonalna, jak i kompetencje społeczne
rozwijają się przede wszystkim w toku aktywności społecznej. Inteligencja emocjonalna jest
podstawą kształtowania się kompetencji społecznych. Można ją uznać za swego rodzaju
potencjał, który ułatwia nabywanie konkretnych umiejętności radzenia sobie w sytuacjach
społecznych. Nie można także zapomnieć, iż to relacje społeczne (zwłaszcza z najbliższymi)
są kluczowymi czynnikami dla procesu rozwoju inteligencji emocjonalnej^198.


Można więc przyjąć, iż środowisko społeczne odgrywa ważną rolę w procesie
kształtowania się inteligencji emocjonalnej, zaś jej doskonalenie przekłada się w dalszej


197

Keltner, D., & Haidt, J. „Social functions of emotions”. In T. J. Mayne & G. A. Bonanno (Eds.), Emotions:
Currrent issues and future directions, 2001., Guilford Press., s. 192– 195 .; Matczak, A., Knopp, K. „Znaczenie
inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu człowieka”, Wydawnictwo Stowarzyszenia Filomatów, 2013., s.
104.; Śmieja, M. „W związku z inteligencją emocjonalną. Rola IE w relacjach społecznych i związkach
intymnych”, 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków., s. 198 73 - 75 ;
Zeidner, M., Matthews, G., Roberts, R.D., McCann, C. „Development of emotional intelligence: Toward
multi-level investment model”. Human Development 46 (2003), s. 68- 72 .; Matczak, A. „Do czego może być
potrzebne pojęcie inteligencji emocjonalnej ?”, w : Śmieja, M., Orzechowski, J. „Inteligencja emocjonalna.
Fakty, mity, kontrowersje”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008., s. 57; Martowska, K.
„Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych”, Warszawa: Liberi Libri, 2012., s. 15- 24 .; Matczak,
A., Knopp, K. „Znaczenie inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu człowieka”, Wydawnictwo
Stowarzyszenia Filomatów, 2013., s. 10 2 - 10 3.

Free download pdf