CZY WARTO ROZWIJAC_EQ

(Dariusz Wyspiański) #1

 Postawienie ludzi na pierwszym miejscu.
Tworzenie podnoszących na duchu produktów i usług.
Zwracanie uwagi na szczegóły i podejmowanie małych kroków ku lepszemu.
Docenienie potęgi inteligencji emocjonalnej oraz umiejętności miękkich.
Dbałość o równouprawnienie, klimat i edukację.
Szczególnie wymagające oczekiwania stawia prowadzenie efektywnej działalności w
sektorze usług bankowych. Sektor bankowy znajduje się w globalnej transformacji tożsamości
banku. jako instytucji. Transformacja zmierza w kierunku poszerzenia spektrum produktów
bankowych oraz odważnego wyjścia poza ramy dotychczasowego standardu usług
finansowych.


Chcąc być bliżej klienta, nowoczesny bank staje się organizacją bazującą na technologii,
która stale poszerza biznesowe portfolio. Jednocześnie, działa prospołecznie, odpowiedzialnie,
a także z dbałością o standardy zrównoważonego rozwoju.


Na sektor bankowy wpływa coraz więcej zewnętrznych czynników, co wymaga
silniejszej koordynacji, harmonizacji i optymalizacji procesów. Jednym z kluczowych
czynników są regulacje, które usiłują nadążyć za zmianami w biznesowych oraz
technologicznych wzorcach. Warto także podkreślić coraz bardziej złożoną sytuację na rynku
pracy, ostrą konkurencję w zakresie pozyskiwania kompetentnych i doświadczonych
pracowników oraz znaczącą rotację kadr, zwłaszcza w obszarze sprzedaży usług bankowych^37.


Podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w roku 2022, prezesi największych
banków w Polsce nakreślili mapę wyzwań dla sektora bankowego w najbliższych latach. Mapa
wyzwań powstała podczas debaty na podstawie wskazań prezesów 10 największych banków w
Polsce^38 :  • Obszar merytoryczny „rynek” – coraz bardziej upowszechniający się hybrydowy
    model pracy, zaostrzona konkurencja na rynku pracy.


37

38 Ernst & Young : „Polski sektor bankowy -^ perspektywy”, E&Y, Raport 2022. s. 7.^
Europejski Kongres Finansowy, Raport 2022., Business Insider :
https://businessinsider.com.pl/gospodarka/oto-najwieksze-wyzwania-dla-bankow-w-polsce/kkxkjvj.

Free download pdf