CZY WARTO ROZWIJAC_EQ

(Dariusz Wyspiański) #1

dopasowania stylu kierowania do konkretnych uwarunkowań sytuacyjnych (trafność osądu
menedżerskiego).

Free download pdf