ISVW.KRANT.20.21

(Platland) #1

Masterclasses


MASTERCLASS GIORGIO AGAMBEN


MASTERCLASS DE KERN VAN...


3 JULI 2021
€ 150,- (exclusief Een stem uit
het zuiden)

VANNA J. COOPER


12 JUNI 2021
€ 150,-(exclusiefZhuang Zi. De
volledige geschiften)

IVZHUANGZI


24 APRIL 2021
€ 150,-(exclusief Fundering
voor de metafysica van de zeden)

IIIMMANUEL KANT


20 MAART 2021
€ 150,- (exclusiefDe menselijke
conditie)


IHANNAH ARENDT


1 MEI 2021
€ 150,- (exclusiefDe mythe van
Sisyphus)

IIIALBERT CAMUS


Vita activaen de menselijke
conditie


In dit hoofdstuk uit De
menselijke conditiewerpt
Arendt ons in rap tempo
allerlei kernbegrippen voor
de voeten, die centraal
staan in haar
gedachtegoed: werken,
arbeiden en handelen; vita
activaen vita
contemplativa; nataliteit en
sterfelijkheid.


De mythe van Sisyphus

‘We moeten ons Sisyphus
gelukkig voorstellen’ besluit
Camus zijn korte essay over
de onfortuinlijke Sisyphus,
die door de goden is
veroordeeld tot het de berg
op duwen van een rots,
telkens opnieuw. Waarom
moeten we ons een man in
zo’n ellendige situatie
gelukkig voorstellen? Voor
Camus is hij de absurde
held, iemand die de
betekenisloosheid van het
bestaan onder ogen komt
en er niet voor vlucht.

Het verhaal van kok Ding

Hoe kan het dat wanneer
kok Ding een os slacht, dat
mooier is dan dans en
gezang? Hoe kan het dat
kok Ding zijn mes nooit
hoeft te slijpen? Waarom
erkent de koning een
eenvoudige kok als zijn
meerdere? Zijn
meesterschap in het
slagersvak maakt dat kok
Ding in de kleinste ruimte
tussen bot en pees de
grootste vrijheid heeft om
zijn mes te bewegen. De
kern van de levenskunst
van taoïstische filosoof
Zhuangzi is te lezen in dit
bijzondere verhaal.

Conflict en vooruitgang

Anna J. Cooper werd
geboren in slavernij en
stierf op 105-jarige leeftijd
met een PhD van de
Sorbonne op zak. Haar
boek A Voice From the South
is het eerste grondig
uitgewerkte filosofische
pleidooi voor zwart
feminisme. In het te lezen
hoofdstuk gaat ze in op de
functie van conflict voor
vooruitgang: ‘Een kind kan
niet sterker worden zonder
weerstand, en er kan geen
weerstand zijn als alle
beweging in één richting is
en oppositie onmogelijk is
gemaakt.’

Er is geen vaardigheid zo belangrijk voor een filosoof en tegelijkertijd zo moeilijk als het kunnen lezen van een tekst. Zelfs een
tekst die goed te volgen is vraagt om herlezing, en nog eens, en dan ontdek je dat je er steeds meer vragen over hebt. Het lezen


van een filosofische tekst is nooit voltooid. Tijdens deze masterclass lees je met Marthe Kerkwijkeen met zorg gekozen, korte,
klassieke tekst in een dag. Zo maken we aan de hand van vijf sleutelteksten kennis met de kernargumenten van vijf filosofen.


De categorische imperatief

‘Er is maar een enkele
categorische imperatief:
handel alleen volgens die
maxime waardoor je
tegelijkertijd kunt willen dat
zij een algemene wet wordt.’
De categorische imperatief
van Kant is even bekend
als raadselachtig. Wat
maakt een imperatief
categorisch? Wat is een
maxime? En wanneer kun
je willen dat iets algemene
wet wordt?

THE USE OF BODIES
The Use of Bodies, het grandioze sluitstuk van de serie boeken die
Homo sacer volgde, betreft de uitwerking van deze nieuwe vorm-
van-leven. De inzet van Agambens denken is hoog. Het is hem te
doen om niets minder dan een nieuwe theorie van geluk, een
nieuwe ethiek en een nieuwe figuur van menselijk leven. We
lezen de Engelstalige vertaling van L’uso dei corpi.

HOMO SACER
Agamben betoogt dat de westerse politiek een begrip van
‘leven’ herbergt, dat haar in staat stelt groepen mensen
buiten te sluiten en tot in detail het denken en handelen
van mensen te besturen. Tegen die achtergrond werpt hij
in Homo sacernieuw licht op het Nazisme, de
concentratiekampen, universele mensenrechten,
weerwolven, de vluchtelingencrisis en viruspolitiek. De
opgave waarvoor we staan is dit uitsluitingsmechanisme te
deactiveren en een nieuwe ‘profane’ vorm-van-leven te
ontwikkelen, bevrijd van het oude kader.

WEEKEND I
1314 FEBRUARI 2021
v.a. € 330,-

WEEKEND II
2021 MAART 2021
v.a. € 330,-

WEEKEND III
2425 APRIL 2021
v.a. € 330,-

WEEKEND IV
1213 JUNI 2021
v.a. € 330,-

WEEKEND V
34 JULI 2021
v.a. € 330,-

‘In de moderne
bio-politiek is de
soeverein degene
die beslist over
de waarde of
waardeloosheid
van het leven als
zodanig’

Filosoof Giorgio Agamben (1942-) is een van de belang-
rijkste denkers in de hedendaagse filosofie. In zijn onderzoek
naar de kunst, de taal, het sacrale, de politiek en meer, staat
steeds de ethische vraag naar het (goede) leven centraal.
Zijn provocerende analyse van de westerse politiek,Homo
sacer, lokte meteen bij publicatie in 1995 over de hele
wereld discussies uit. Nu Agamben wederom in opspraak is
vanwege zijn felle kritiek op de coronamaatregelen, is het
hoog tijd zijn magnum opusopnieuw onder de loep te
nemen. In deze masterclass dompelt Ype de Boerje vijf
weekenden onder in Agambens levensproblematiek,
waarvan drie gewijd aan Homo saceren twee aan The Use of
Bodies.

Liefhebben


Laura van Dolron


128 blz. | € 14,


‘Je boos maken over
iets waaraan je ook
voorbij had kunnen
lopen, dat is
misschien, hoop ik,
eventueel, ook een
klein beetje liefde.’

‘Lezen is denken met
andermans hoofd’


  • Arthur Schopenhauer


Prijzen exclusief boeken.
Free download pdf