ISVW.KRANT.20.21

(Platland) #1

Maak gedurende een zaterdag kennis met een filosofische methode en leer hoe deze methode voor jou en


jouw organisatie kan werken. Crash Courses hebben een actief karakter. Smaken ze naar meer? Dan ben je klaar


voor een van onze opleidingen. Wil je ze allemaal volgen? Dan kun je gaan voor het certificaat ‘Basisopleiding


Filosofische gespreksvaardigheden’. € 285, per Crash Course.


SCHRIJFCURSUSSEN VOOR


AMBITIEUZE SCHRIJVERS


.


De publieke


sfeer in de


21


e
eeuw

144 blz. | € 19,


De


schoonheid


van angst


304 blz. | € 24,


Filosofie voor professionals


INDABA  BETROKKEN


BESLUITVORMING


Henriëtta Joosten


‘Zonder fatsoenlijk
functionerende
publieke sfeer
staan onze vrijheid
en de veerkracht
van de
samenleving
op het spel.’

Het filosofisch


gesprek


144 blz. | € 19,


Saskia Kalb


‘De schoonheid
van angstis een
must have voor
iedereen die zich
wil verdiepen
in angst en
manieren om
daarmee om
te gaan.’


  • dsmmeisjes


CRASH COURSES


ONTWIKKEL JE EIGEN
FILOSOFISCHE BOEK

START: 10 OKTOBER 2020
€ 1.250,-

Het begin van jouw
filosofische
schrijverscarrière?

Speel je met het idee om
zelf een filosofisch boek te
schrijven? Heb je een mooi
idee, maar zoek je naar een
opzet waarmee je aan de
slag kunt én die uitgevers
aanspreekt? Filosoof en
journalist Marc van Dijk,
bekend van Becky
Breinstein, Filosofie
Magazineen Wij zijn de
politiek; het denken van
Daan Roovers, helpt je je
argument aan te scherpen.
Met een gesprek met
Rinske Hillen.

SCHRIJF HET VERHAAL
VAN JE LEVEN

START: 13 MAART 2021
€ 1.250,-

‘Iedereen draagt een
verhaal met zich mee dat
de moeite waard is’

In deze schrijfcursus maak
je de opzet van je eigen
autobiografisch werk,
uitgaande van het idee dat
het verhaal dat je over
jezelf vertelt je identiteit
vormt. In de filosofie van de
persoonlijke identiteit heet
deze benadering narratieve
identiteit. Na een theoreti-
sche inleiding biedt Mieke
Bouma, auteur van het
succesvolle boek Schrijf je
levensverhaal,literaire
technieken waarmee je
verhaal aan kracht en
betekenis wint.

In samenwerking met


schrijversacademie


Editio biedt de ISVW


ambitieuze, hybride


schrijfcursussen. Na


een inspirerende


kick-off met work-


shops en een


filosofische gastlezing


ga je intensief aan


de slag in de online


leeromgeving van


Editio onder strakke


begeleiding van een


topauteur in het genre.


Na afloop pitch je je


project aan Florian


Jacobs, uitgever bij


ISVW Uitgevers en


Marlies Bonnike,


literair agent. Je hoeft


het dan alleen nog


maar te schrijven.


ZIN GEVEN AAN WERK


27 MAART 2021

Wat geeft werk betekenis?
Werk is een belangrijke fac-
tor van zingeving voor veel
mensen. Tegelijkertijd komt
die zingeving in onze mo-
derne, stressvolle tijd onder
druk te staan. Tijdens deze
crash course biedt Marlou
van Paridonje stoïcijnse
technieken om gemoeds-
rust en levensgeluk in je
werk te bevorderen. Deze
crash course sluit goed aan
bij de opleiding ‘Zin geven
aan werk’.

MOREEL
DILEMMABERAAD

12 DECEMBER 2020

Een moreel beraad helpt bij
het nemen van een beslis-
sing in zaken waarbij ge-
voelige morele kwesties
een rol spelen. Je verhel-
dert en onderzoekt elkaars
standpunten en posities,
versterkt wederzijds begrip
en samenwerking, en ont-
wikkelt en toetst beleid.
Deze crash course met
Dick Kleinlugtenbeltsluit
goed aan bij de opleiding
‘Moreel beraad’.

VISIEONTWIKKELING IN
ORGANISATIES

28 NOVEMBER 2020

Weten wat je wilt: het lijkt
makkelijk, maar dat is het
vaak niet. Niettemin wordt
voortdurend van ons ver-
wacht dat we een duide-
lijke, evenwichtige en over-
tuigende visie presenteren.
Hoe pak je dat aan? In deze
crash course bepaal je je wil
met beproefde, toege-
spitste vormen van socra-
tisch onderzoek.’ Met Jan
Ewout Ruiteren Luuk
Stegmann. Deze crash
course sluit goed aan bij de
opleiding 'Visieontwikke-
ling in organisaties'

FILOSOFEREN MET
KINDEREN EN
JONGEREN

7 NOVEMBER 2020

Kan je stilte horen? Kan een
robot denken? Krijgt een
groter kind ook een groter
stuk taart? Kinderen en jon-
geren stellen vragen en zijn
nieuwsgierig naar de we-
reld. Vind je het boeiend
om met hen in gesprek te
gaan en hen écht te laten
denken? Ed Weijerslaat
zien wat filosoferen voor
kinderen en jongeren kan
betekenen. Deze Crash
Coursesluit goed aan bij
de opleiding ‘Filosoferen
met kinderen en jongeren’.

FILOSOFISCH
PRACTICUS

31 OKTOBER 2020

Wat is een filosofisch practi-
cus? Hoe komt een filoso-
fisch practicus met een
cliënt tot de kern van de
zaak? Als filosofisch practi-
cus voer je één-op-één-ge-
sprekken volgens de door
Harm van der Gaagont-
wikkelde socratische ge-
spreksmethode. Tijdens
deze bijeenkomst maken
deelnemers kennis met de
methode en de verschil-
lende aspecten die komen
kijken bij een filosofische
praktijk. Deze Crash Course
sluit goed aan bij de oplei-
ding ‘Filosofisch practicus’.

24 OKTOBER 2020


De indaba is een oud Zoe-
loe-gebruik waarbij alle be-
trokkenen worden gehoord
om in een complexe zaak
tot een oplossing te ko-
men. Deze methode is met
succes toegepast bij de
slotfase van de klimaattop
in Parijs in 2015 en komt te-
gemoet aan de behoefte
aan erkenning van elke
deelnemer. De vraag ‘wie
zijn wij?’ is daarbij belang-
rijk. Deze Crash Course met
Annette Nobuntu Mul
sluit goed aan bij de oplei-
ding ‘Ubuntu, leiderschap
en burgerschap’.


Kristof Van Rossem


‘Hoe stel je de
juiste vraag,
met de juiste
woorden, op
het juiste
moment?’
Free download pdf