ISVW.KRANT.20.21

(Platland) #1
Perfect leesvoer voor een druilerige
dag. #taoisme

033 - 465 07 00


info@isvw.nl


@isvwijsbegeerte


@GroenLandgoed


ISVW


Landgoed ISVW


ISVW


@isvwijsbegeerte


@


Landgoed ISVW


getagd op


2020 was een historisch jaar voor de Internationale School voor


Wijsbegeerte. Het was het jaar waarin het coronavirus de wereld in


een crisis wierp. In deze turbulente tijd was de ISVW genoodzaakt


haar deuren gedurende 2,5 maand te sluiten. Voor een instituut als


het onze betekende dat natuurlijk een flinke klap. Met uitzondering


van de oorlogsjaren heeft de ISVW nog nooit eerder in haar 104-ja-


rige geschiedenis haar cursussen hoeven staken. Desondanks zaten


we bepaald niet stil. De redactie van iFilosofiewist in korte tijd een


speciale corona-editie te publiceren. Het team van Landgoed ISVW


ontving dertig dak- en thuislozen in onze linker hotelvleugel, zodat


ook zij een veilige afstand tot elkaar konden bewaren, terwijl de


aannemer begon aan de voltooiing van onze rechter hotelvleugel.


Vanaf januari 2021 heeft de ISVW dan ook echt twee volledige vleu-


gels, waarmee ze goed is toegerust om na de coronastorm weer op


te stijgen. Zoals gewoonlijk zijn de nieuwste hotelkamers vernoemd


naar filosofen. Zo kan het gebeuren dat je verblijft in de Rosa


Luxemburg-kamer, of de Zhuangzi-kamer. Opmerkelijk is dat drie


van de hotelkamers vernoemd zijn naar levende filosofen: Angela


Davis, Jürgen Habermas en Judith Butler.


Tijdens de lockdown hebben we hard gewerkt aan een mooi pro-


gramma voor de komende tijd. In dit programma tref je, net als in


onze nieuwe hotelkamers, veel aandacht voor hedendaagse filoso-


fie. Niet dat we de klassiekers, denkers aan gene zijde, zijn vergeten,


integendeel! Maar actuele onderwerpen en levende denkers hou-


den de filosofie in de lucht, of het nu spookt of windstil is. Vlieg je


mee?


Team ISVW


Algemene informatie


Je kunt je inschrijven voor al onze cur-
sussen, opleidingen en evenementen
via isvw.nl. Daar vind je tevens een com-
pleet overzicht van alle arrangementen.
Voor meer informatie, studieadvies of
hulp bij inschrijving kun je contact met
ons opnemen via 033-4650700.

Algemene leveringsvoorwaarden zijn
van toepassing. Je kunt deze vinden op
isvw.nl/voorwaarden.
Wij hebben deze krant met de uiterste
zorg samengesteld met de intentie je
correct te informeren. Desalniettemin
zijn alle prijzen en de programma-infor-
matie onder voorbehoud van wijzigin-
gen en drukfouten. Voor de meest actu-
ele informatie raadpleeg je isvw.nl of bel
je 033-4650700.

Alle cursussen en opleidingen van de
ISVW zijn geaccrediteerd door NRTO,
ANVW, CRKBO en Stichting Cedeo.

Wil je als eerste op de hoogte
zijn van nieuwe cursussen,
sprekers en boeken? Abon-
neer je dan op onze nieuws-
brief en volg ons.

ISVW Podcast


Wil je je eerst
oriënteren voordat je
een cursus gaat
volgen? Of heb je
simpelweg zin in een
halfuurtje filosofie?

Luister dan naar de
ISVW podcast. Kijk voor
alle afleveringen op
isvw.nl/podcasten
abonneer je via Google,
iTunes, Soundcloud of
Spotify.

We zijn er weer

Free download pdf