ISVW.KRANT.20.21

(Platland) #1

Evenementen


Is het brein met de computer te verenigen?
Is het proces van een computer te
vergelijken met de menselijke geest?
Markus Gabrielvindt van niet. Volgens
hem zal kunstmatige intelligentie ons niet
kunnen vervangen, en we zullen ook nooit
erin opgaan. Wat zijn de grenzen van de
digitale revolutie, en wat betekent het om
mens te zijn te midden van technologische
ontwikkeling? Markus Gabriel biedt een
neo-existentialistisch argument dat de
mens als sociaal wezen serieus neemt. Hij
spreekt erover tijdens de 9eFrederik van
Eedenlezing, met een inleiding van Arthur
Veenstra.

Prof.Markus Gabrielis hoogleraar filosofie
aan de Universiteit van Bonn. Hij spreekt
tien talen, werd op 29-jarige leeftijd de
jongste hoogleraar van Duitsland en
bedacht een nieuwe filosofische stroming:
het nieuwe realisme. In 2014 brak hij door
met zijn boek Waarom de wereld niet
bestaat, dat hij opvolgde met Waarom we
vrij zijn als we denkenen De zin van denken.

9E FREDERIK VAN EEDENLEZING: MARKUS GABRIEL


HOW TO BE HUMAN IN A DIGITAL AGE


1 NOVEMBER 2020
€ 95,-
Voertaal: Engels

De Frederik van Eedenlezing is
de jaarlijkse internationale
lezing van de Internationale
School voor Wijsbegeerte. Elk
jaar nodigen we een invloedrijk
spreker uit wiens denken
nationale grenzen overschrijdt,
en tegelijkertijd raakt aan het
leven van iedereen. Voorgangers
van Markus Gabriel waren Ulrike
Guérot, Mogobe Ramose, Will
Kymlicka, Martha Nussbaum,
Francis Fukuyama, Patricia
Churchland, Peter Sloterdijk en
Frans de Waal.

KITTY VAN


DER VLIET


DIVERSITY


EVENT


KITTY VAN DER VLIET DIVERSITY EVENT SUSAN NEIMAN


‘Leren van de geschiedenis’


19 EN 20 OKTOBER 2020
v.a. € 390,-

Het koloniale verleden, de Tweede Wereldoorlog en de coronacrisis.
Drie uiteenlopende historische gebeurtenissen die de vraag oproepen:
hoe kunnen we hiervan leren? Kunnen we voorkomen dat we de
fouten maken die de schurken uit het verleden maakten? Volgens
Susan Neimanvraagt dit een grondige publieke verwerking van de
geschiedenis die nooit voltooid is. In haar lezing bespreekt ze hoe
Duitsland en de Verenigde Staten elk met hun eigen moeilijke verleden
omgaan. Wat kan Nederland leren van zijn eigen geschiedenis?
Hierover gaan we in gesprek met Marli Huijer, Christien Brinkgreve,
Chris van der Heijden, Babah Tarawally, Karim Benammar, Bo
Tarenskeen, Yolande Jansenen Helena Morais y Castro.

Prof. Susan Neimanis een Amerikaanse filosoof, bekend van haar
levenslange zoektocht naar ‘het kwaad’. Ze was hoogleraar aan de
universiteiten van Yale en Tel Aviv. Tegenwoordig is ze directeur van het
Einstein Forum in Berlijn.

17 EN 18 OKTOBER 2020
v.a. € 320,-

De islam komt er in het
hedendaagse debat over het vrije
denken slecht vanaf. Maar dat is
niet altijd zo geweest. In de
middeleeuwen waren de rollen
precies omgedraaid. Het
Arabische rijk bracht filosofie en
wetenschap naar het intolerante
en onverlichte Europa. Hoe
verhoudt zich de bloeitijd van de
‘islamitische verlichting’ tot het
islamitische geloof dat vandaag
de dag als intolerant wordt
gezien? Gerko Tempelmangeeft
een helder historisch-filosofisch
overzicht.

FILOSOFIE EN ISLAM


28 EN 29 NOVEMBER 2020
v.a. € 320,- (exclusief het boek
Chinese filosofie)

Karel van der Leeuw (1940-2015)
was docent oosterse
wijsbegeerte aan de UvA. Zijn
vrienden Jan Bor, Burchard
Marnsvelt Beck, Jan De Meyer
en Dianne Sommersvoltooiden
zijn boek Chinese filosofie, zodat
het postuum kon verschijnen.
Tijdens dit weekend spreken zij
over een aantal bijzondere
thema’s in de Chinese filosofie.
Een feest voor iedereen met
interesse in deze rijke filosofische
traditie.

CHINESE FILOSOFIE


10 NOVEMBER 2020
€ 25,-(inclusief het boek De woorden
van Jan Terlouw)

Zijn rijke loopbaan op het gebied
van wetenschap, politiek en
schrijverschap leverde Jan
Terlouwtalloze inzichten op. Na
zijn beroemde toespraak in De
Wereld Draait Doormet de
boodschap ‘heb vertrouwen’ werd
hij het geweten van Nederland.
Tijdens deze avond schetst hij zijn
beeld van de toekomst.

DE WOORDEN VAN JAN
TERLOUW

FOTO: CHRIS VAN HOUTS
Free download pdf