ISVW.KRANT.20.21

(Platland) #1

DE ANGSTIGE MENS


2630 APRIL 2021
v.a. € 782,-(exclusief het boek Tien
levenskunsten)

Levenskunsten maken het
leven lichter

TIEN LEVENSKUNSTEN


Filosofieweken


Geniet op het prachtige Landgoed ISVW van diepgaande gesprekken, heerlijke maaltijden en mooie wandelingen in de bossen bij
Leusden. Arrangementen inclusief 4 x diner met wijn, 5 x lunch, koffie/thee. Indien gewenst kun je overnachten in een van onze
comfortabele hotelkamers. Kijk opisvw.nl.

1216 OKTOBER 2020
v.a. € 782,-

‘Niemand heeft het recht te
gehoorzamen’

DE ACTUALITEIT VAN
HANNAH ARENDT

RENÉ GUDE, OF HET OPTIMISME


1519 FEBRUARI 2021
v.a. € 800,-

‘De optimist stemt in met de wereld, inclusief alle ellende’,
zei filosoof René Gude (1957-2015). De Denker des
Vaderlands én directeur van de ISVW stond bekend om
zijn optimistische levenshouding. Toch had hij geen naïef
geloof in het goede; hij kon als geen ander beamen dat
het leven geen feest is. Om dit te benadrukken muntte hij
de term ‘depressionisme’.

Gude zag optimisme en depressionisme als doelbewust
streven naar een nieuwe situatie of ‘optimum’. ‘De optimist
beschouwt het als zijn morele opdracht om ervoor te
zorgen dat het optimum van morgen beter zal zijn dan
dat van vandaag’, zei hij.

Hoe wist hij dit optimisme zelf te realiseren? Want ook het
pessimisme en de depressie kende hij van binnenuit.
Tijdens deze cursusweek interviewt filosofiejournalist
Marc van Dijkbijzondere gasten over René Gude en zijn
denkwijze. Aan de hand hiervan gaan we op zoek naar de
optimist, de pessimist en de depressionist in onszelf. Met
Erno Eskens, Désanne van Brederode, Babs van den
Bergh,Bert Keizeren anderen.

De essentie van


Arendt


Lieve Goorden


‘Goorden vat de
hoofdwerken van
Arendt samen en laat
zien dat ondanks de
vaak negatieve toon,
Arendts werk een
hoopvolle kern heeft.’ -
Taede Smedes, NBD
Biblion

192 blz. | € 17,


2125 OKTOBER 2020
v.a. € 800,-

‘In de angst wordt de mens zich
bewust van zijn vrijheid’

Veel mensen hebben het gevoel
geleefd te worden. Ze hebben
moeite met het vinden van rust,
het constant keuzes moeten
maken en het indelen van hun
tijd. Hoe moet je hiermee
omgaan? In deze cursus met Dick
Kleinlugtenbeltkomen tien
levenskunsten aan bod die
daarbij kunnen helpen, zoals de
kunst van het met rust laten, de
kunst van het genieten en de
kunst van het kiezen. Het boek
Tien levenskunsten, geschreven
door de docent, vormt daarbij het
lesmateriaal.

Dit citaat van Jean-Paul Sartre
wijst op een spanning waarmee
ieder mens te maken heeft: we
verlangen naar veiligheid, maar
tegelijkertijd is de angst die we
met onze controledrift willen
overwinnen de voorwaarde voor
vrijheid en creativiteit. Met
sprekers als Paul van Tongeren,
Jannah Loontjens, Wouter
Kusters, Karlijn Roex, Saskia
Kalb, Dennis de Gruijteren
Marthe Kerkwijkkomen we de
angst onder ogen. Denkers als
Kierkegaard, Heidegger, Sartre,
Shklar en Nussbaum passeren de
revue.

1014 MEI 2021
v.a. € 800,-

Socrates in de moderne filosofie

HET RAADSEL SOCRATES


Elke grote filosoof – van Hegel en
Kierkegaard tot Nietzsche en
Derrida – heeft zijn eigen
‘Socrates’. Geloof het of niet: elk
van die ‘Socratessen’ is
geloofwaardig. Hoe dat kan?
Socrates vormt het grote raadsel
van de westerse filosofie. In deze
cursus richt Rico Snellerzich op
enkele van de meest markante
benaderingen van Socrates. En
passant komen, door het prisma
van ‘Socrates’, belangrijke
momenten uit de geschiedenis
van de westerse filosofie aan bod.
Uiteraard zullen we ook een
aantal cruciale Platoonse dialogen
zelf bestuderen.

Humeur-


management


volgens


René Gude


BEELD: RENSKE RUIJSENAARS BEELD: RENSKE RUIJSENAARS

UITVERKOCHT


Geen denker heeft 45 jaar na haar
dood zo’n opleving in publieke
interesse gekend als Hannah
Arendt. Komt dat door Trump, die
met zijn post-truth politicsde
verkoopcijfers van The Origins of
Totalitarianismdeed exploderen?
Of hebben we haar hoopgevende
geluiden over onderwijs,
vriendschap, diversiteit en
nataliteit vandaag de dag hard
nodig? Met Trumps mogelijke
herverkiezing voor de deur
herhalen we wegens groot
succes deze cursus met Dirk De
Schutter, Laurens ten Kate,
Marthe Kerkwijk, Hans
Achterhuis, Henriëtta Joosten,
Merel Boers, Klaas Rozemond,
Joop Berdingen Baukje Prins.
Free download pdf