ISVW.KRANT.20.21

(Platland) #1

Vind elf namen van heden-


daagse denkers die je elders in


deze krant aantreft. De over-
gebleven letters vormen een

citaat van Jan Terlouw. Stuur


uiterlijk 15 november de


oplossing naar info@isvw.nl


met vermelding van je naam
en adres. Onder de correcte

inzendingen verloten we 1 x


een filosofiebon t.w.v. € 100,-


en 5 x het boek ‘Mensen, het is


lastig maar het kan’ De woorden
van Jan Terlouwvan Marjolein

Westerterp.


Alle grote denkers


binnen handbereik


In een tijd waarin autoriteit, waarheid en het publieke debat onder druk staan
door macht, media en mening, kan fi losofi e met heldere analyses richting geven.
Filosofi e Magazine is al bijna dertig jaar hét podium dat met vijfentwintig eeuwen
denk traditie fi losofi sch licht werpt op maatschappelijke, politieke en persoonlijke
onderwerpen. Met uiteenlopende artikelen, diepgravende interviews en analyses
van de scherpste nationale en internationale denkers van onze tijd.

Nieuwsgierig? Bestel via fi losofi e.nl/abonnement


Nu
5 edities + gratis
Filosofi e
Scheurkalender
2021

+


Filosofen

zoeker

ADVERTENTIE

‘Laten we elkaar weer vertrouwen


en ophouden met het verwoesten


van de aarde.’  • Jan Terlouw


VERKRIJGBAAR VANAF MIDDEN NOVEMBER


VIA ISVW.NL OF DE PLAATSELIJKE BOEKHANDEL

Free download pdf