Tolna Judt - A szkizofrénia és egyéb pszichózisok

(magyarcuccok) #1

Dezorganizált (hebefrén)


szkizofrénia


A./ A következ

ő

k mindegyike el

ő

térben van:

1.

Inkoherens

beszéd

2.

Szétesett

magatartás

3.

Eltompult

vagy inadekvát érzelmek

B./ A katatón típus kritériumai nem teljesülnek
Free download pdf