Douglas.Reed-Controversa.sionului.2011-PDF-NoGrp

(NeluLucian) #1

istorie, acum 200 de ani centrul guvernului evreiesc a dispărut fără urmă; s-a dat la fund. Până
acum a fost vizibil, mergând înapoi în istorie, în Polonia, Spania, Babilonia, Galileea, Iudeea,
Babilon și Iuda. Dr. Kastein spune: “n-a mai fost centru”, dar adevărul îi scapă mai încolo, unde
anunță triumfator că în secolul 19 “a luat ființă Internaționala evreiască”.


Motivul pentru care centrul talmudic s-a ascuns vederii este clar: După 1772 au început
conspirațiile și revoluțiile comuniste și sioniste care au dominat ultimele două secole, iar centrul
talmudic este un centru conspirativ, care nu poate lucra decât pe ascuns. Acest lucru a devenit
clar când, în 1917, revoluția comunistă a instaurat în Rusia un guvern aproape pur evreiesc. În
Occident nu e voie să se pomenească acest adevăr, așa de mare este puterea Talmudului aici.
Dacă centrul talmudic ar fi rămas la suprafață, masele ar fi putut vedea clar că guvernul talmudic
al evreilor care striga “emancipare” organiza în același timp o revoluție care anihila emanciparea
și instaura robia. Dr. Kastein spune: “Rușii se întrebau de ce oare evreii nu se amestecă cu restul
populației, și au ajuns la concluzia că kahalurile lor secrete dețin rezerve importante și că există
un kahal mondial”. Apoi dr. Kastein confirmă bănuiala rușilor prin aluzia lui la guvernul
internațional evreiesc din secolul 19.


Autorul cărții de față crede că astăzi guvernul talmudic internațional nu este așezat în nicio țară
anume și că, deși centrul puterii este în mod evident în Statele Unite, kahalul are forma unui
directorat, ai cărui directori sunt distribuiți în diverse țări, dar care lucrează coordonat, la unison,
peste capetele guvernelor naționale. Rușii, care erau mai bine informați decât oricine altcineva la
vremea dispariției centrului talmudic, știau adevărul. Nu mai e un mister pentru cei care caută să
afle cum a obținut acest directorat talmudic puterea deplină asupra guvernelor țărilor occidentale;
există destule documente și informațiile sunt publice. Dar e un mister cum de atâtea secole evreii
au continuat să rămână subjugați și înregimentați. Cum a putut o sectă să țină o populație
împrăștiată pe tot globul în lanțurile unui tribalism primitiv timp de 25 de secole? În capitolele ce
urmează se dezvăluie metodele folosite între anii 70 și 1700 d.Hr.; dar aceste metode sunt așa de
străine gândirii occidentale, încât numai cine a trăit în comunități evreiești răsăritene înainte de
1940 sau într-o țară comunistă pricepe cum operează teroarea și frica.


Capitolul 15: Talmudul și ghetoul

Marea forță care a ținut masa aliniată și gata la poruncă a fost Talmudul. „Enciclopedia iudaică”
spune: “Talmudul a fost considerat autoritatea aproape supremă de către majoritatea evreilor.
Chiar și Vechiul Testament vine după Talmud”. Talmudul spune că porunca “Înțelepților
Sionului” este deasupra poruncilor din scripturi (Talmud, tratatul Berachoth, i.4). Scrierea
Talmudului a fost începută la Jamnia, de către rabinul Iuda cel Sfânt, numit și Prințul. Toate
legile adăugite la Thora ca făcând parte din “tradiția orală a Thorei” au intrat în Misna. Apoi s-au
consemnat dezbaterile rabinice în Gemara, care a fost produsă de două comunități: cea din
Ierusalim din secolul 5 și cea din Babilon din secolul 7. De aceea există două versiuni ale
Talmudului, cel palestinian și cel babilonian.


Cum Talmudul a fost scris în epoca creștină, principalul inamic pe care poruncește Talmudul
evreilor să-l distrugă este creștinismul. Această poruncă zic scribii Talmudului că a primit-o
Moise pe muntele Sinai de la Iehova. Când în secolul 16 Conciliul din Trent a decretat că
Vechiul Testament trebuie respectat și venerat de creștini ca având aceeași autoritate ca și
cuvintele lui Hristos, nu este prea clar de ce n-a decretat că și Talmudul anti-creștin trebuie
venerat și respectat de creștini, fiind de aceeași inspirație ca și Vechiul Testament (Thora). Față
de imensele volume ale Talmudului, Noul Testament al lui Hristos e o cărticică subțire, despre
ale cărei învățături Talmudul zice: “Preceptele de dreptate, echitate, milă față de vecini nu se
aplică creștinilor și ar fi o crimă dacă cineva le-ar aplica și lor... Talmudul interzice în mod
expres să fie salvat un ne-evreu de la moarte sau să-i fie restituite bunuri furate, sau să i se arate
milă” (explicație dată de eruditul ebraic P.L.B. Drach, care a fost educat la școala Talmudului și
apoi s-a convertit la creștinism). Preceptele Talmudului nu sunt diferite de legea din

Free download pdf