Douglas.Reed-Controversa.sionului.2011-PDF-NoGrp

(NeluLucian) #1

interzisă în 1786, ei n-au mai putut conspira în 1789, de parcă conspiratorii încetează să conspire
când conspirația e declarată ilegală.


Actele terorii franceze sunt, în mod evident, acte ale revoluționarilor mondiali; înainte de
teroarea revoluției franceze nimănui nu i-ar fi dat prin cap că e posibil să se comită astfel de
bestialități, dar bestialitățile revoluției franceze urmează punct cu punct programul dat de
Weishaupt illuminati-lor. Din program fac parte vasele sfinte ale împărtășaniei, batjocorite pe
străzile Parisului exact după tradiția milenară a blasfemiei și batjocurii religiei creștine și după
ceremonialul de inițiere al illuminati-lor. Apoi întronarea zeiței Rațiunea la Notre Dame – vezi
religia rațiunii la iluminism și la legile lui Noe. Magia neagră începe cu blasfemia; magia neagră
și satanismul erau două ramuri ale educației iluministe [Nota rezumatorului: În ș colile
americane de stat, poate și în ș coli particulare, astăzi copi ii mici sunt învățaț i magia. D upă
rapoartele po liț iei, sata nismul cunoaște o violentă răspândire printre elevii de liceu în 1992, iar
profesorilor și elevilor li se i n terzice să se refere la religia creștină în ș colile de stat].


Weishaupt și adepții lui au pătruns în Franța prin influență la cel mai înalt nivel, exact ca și
comunismul în America, care este mult mai puternic în cabinetul președintelui decât în mintea
poporului american. El povestește cum au pus mâna pe loja masonică Grand Orient din Franța și
cum și-au acoperit urmele sub paravanul ei. Acesta este și principiul “luptei comuniștilor în
ilegalitate” și mai ales principiul infiltrării comuniste a tuturor organizațiilor gata formate, chiar
a celor anticomuniste.


Succesul lui Weishaupt se vede din cuvintele de jale ale ducelui de Brunswick, Mare Maestru al
Masonilor Germani, care în 1794 a dizolvat ordinul, văzându-l infestat de iluminiști (fusese și el
unul): “Vedem distrugere pe care n-o mai putem opri... S-a ivit o mare sectă, care sub lozinca
binelui și fericirii pentru toți oamenii a lucrat conspirativ, în întuneric, ca să jefuiască omenirea
de fericire în folosul lor... Au început ponegrind religia... s-a văzut planul lor de a distruge orice
ordine în stat prin faptele lor... au recrutat neofiți din toate straturile sociale, i-au înșelat pe cei
mai deștepți, precizând că au alte intenții... Șefii lor urmăresc doar supremația asupra lumii și
toate popoarele urmează să fie guvernate din adunările lor nocturne. Au făcut și încă fac asta....
trebuie să arătați popoarelor și principilor lor că acești sectari, acești degenerați ai ordinului
nostru au fost și vor fi cei care au făcut revoluția din zilele noastre și vor face revoluții în viitor”.
Prin aceste cuvinte, a arătat că illuminati au făcut revoluția franceză.


Masoneria, foarte puternică în Franța, a pus mâna pe clubul iacobinilor, care au organizat
Teroarea iacobină și au arătat adevărata față a revoluției. Ca și revoluționarii bolșevici cu 130 de
ani mai târziu, iluminiștii iacobini îi urau pe oamenii săraci și pe țărani mai mult decât pe așa-
zișii asupritori ai țărănimii. Ca și în America azi, ei urau tot ce e civilizat și frumos, urau
bisericile și religia și tot ce putea să ridice sufletul omului deasupra celui mai abject nivel
animalic, în care n-are decât nevoi de hrană și procreare.


Adam Weishaupt a devenit mason în 1777, la un an după ce i-a înființat pe illuminati. Mirabeau,
conducător al revoluției franceze mai târziu, știa de asta, și în 1776 are în documentele sale un
program identic cu al illuminati-lor. În istoria lui a monarhiei prusace arată cum loja masonică
din München a fost infiltrată de ordinul illuminati-lor. Deci cu 3 ani înainte de izbucnirea
revoluției programul illuminati-lor era în mâna conducătorilor viitoarei revoluții și illuminati
erau cunoscuți personal de Mirabeau, care, ca illuminat, avea numele secret Arcesilas și trebuie
c-a fost în cercurile intime ale lui Weishaupt. Adunarea Constituantă din 1789 a adoptat un plan
care, spune biograful lui Mirabeau, semăna foarte mult cu programul iluminist al lui Weishaupt,
găsit la Mirabeau.


În 1782 masoneria a fost infiltrată total de illuminati, care i-au captat și pe ducele de Brunswick
(cel care s-a dezis de ei ulterior) și pe prințul de Hessen. În 1785 iluminiștii au fost la un congres
la Paris și planul revoluției franceze a fost încredințat lojei masonice Des amis réunis [Prietenii

Free download pdf