Douglas.Reed-Controversa.sionului.2011-PDF-NoGrp

(NeluLucian) #1

recunosc formulele. În special universitățile sunt câmpul lor de atac. Adepții lor sunt profesori
universitari care mai întâi studiază caracterul studenților. Dacă unul e mai deștept și mai cu
imaginație, această sectă pune mâna pe el imediat și încep să-i vorbească despre drepturile
poporului, despotism etc. Și-i dau literatura lor. Când a fost total captivat, i se dezvăluie că mai
sunt milioane ca el, că sunt toți uniți într-o mare familie, că reformele pe care el le dorește vor
veni curând. Astfel, spune Berckheim, illuminati seamănă sămânța otrăvii în cele mai înalte
cercuri sociale și-și recrutează numeroșii adepți. Acest proces descris de el continuă și-n zilele
noastre.


La 20 de ani după ce a fost demascat și societatea lui secretă interzisă, îl regăsim pe Weishaupt
cerând într-o scrisoare din 1808 amănunte despre un anumit ritual masonic. La moartea lui, în
1830 , organizația lui era mai puternică ca oricând, dar își schimbase numele. Aceeași
organizație, cu aceiași oameni și aceleași scopuri a reapărut la suprafață în 1840, sub numele de
“comunism”. Aceeași pretenție de a lupta împotriva nedreptății și opresiunii acoperă acum sub
numele de comunism aceeași distrugere sângeroasă, cu scopul de a perpetua și amplifica
nedreptatea și opresiunea. Azi conflictul dintre civilizația vestică creștină și comunism e pe față
și una din ele trebuie să dispară, căci sunt diametral opuse și nu pot coexista.


La 50 de ani după revoluția franceză, conspirația revoluției mondiale se află în mod public în
mâna evreiască. Dar nu s-a putut dovedi c-ar fi fost o instigare de origine iudaică în cazul
revoluției franceze. Deci există și alternativa că revoluția mondială n-a fost de la început de
inspirație iudaică, ci doar preluată ulterior de sionism. Nimic nu s-a putut stabili clar, așa de bine
s-au ascuns ițele illuminati-lor acum 200 de ani. Aparent, evreii n-au jucat un mare rol la
illuminati și au participat doar parțial în revoluția franceză, fiind acolo la fel de numeroși ca și în
alte activități, adică după proporția lor în națiune. Leopold Engel, personaj misterios care a
reorganizat ordinul illuminati-lor în 1880, susține că “era interzis să se recruteze evrei printre
iluminați”. Pe de altă parte, Mirabeau, iluminat de frunte și fruntaș al revoluției franceze, s-a
identificat cu iudaismul, astfel că afirmațiile despre neparticiparea iudaică la illuminati pot fi
pură dezinformare, după metoda conspirativă clasică la care ținea Weishaupt cel mai mult.


Contemporanii revoluției franceze sunt de acord că revoluția franceză nu a fost franceză și că a
fost pregătită de oameni din multe țări și de naționalități imprecise. Chevalier de Malet spune că
“autorii revoluției nu sunt nici francezi, nici germani, nici italieni, nici englezi etc. Ei formează
un anumit popor care s-a născut și a crescut în întuneric, în mijlocul tuturor națiunilor civilizate,
cu scopul de a le subjuga”. Asta vede cercetătorul care studiază organizarea revoluției franceze;
dar revoluția bolșevică a arătat altfel.


După ce-a izbucnit revoluția franceză, evreii au jucat un rol evident, dar mai mult de incitare la
vărsare de sânge și distrugere decât de conducere și planificare. De multe ori e greu să-i
identifici, fiindcă scriitorii vremii lor nu-i descriau ca atare. Aparent, revoluția franceză voia să
distrugă toate religiile și naționalitățile (din nou revoluția bolșevică diferă de ea). Astfel, gloata
care a spurcat vasele sfinte la adunarea revoluționară și a cotropit bisericile ca să țină
festivalurile rațiunii a inclus și evrei, care-au adus odoare de la sinagogă la locul de profanare. La
“Templul libertății” un “cetățean crescut în prejudecata religiei evreiești”, și anume Alexandre
Lambert fiul, a dovedit că “toate religiile sunt prejudecăți” și a protestat împotriva tiraniei
Talmudului, zicând: “Cetățeni, de rea credință nu sunt evreii, ci preoții lor. Religia lor învață că
la evrei trebuie să dai împrumut cu 5%, dar de la catolici trebuie să iei cât poți mai mult. Este un
obicei sfânt la noi să ne rugăm dimineața să ne ajute Dumnezeu să înșelăm un creștin în ziua
aceea. Mai mult, cetățeni, auziți culmea abominației: dacă în comerțul cu evreii facem o greșeală,
se face restituire; dar dacă la 100 de ludovici de aur un creștin plătește cu 25 mai mult, nu trebuie
să i se restituie. Ce oroare! Și de unde vin toate astea, dacă nu de la rabini? Cine a incitat la
proscrieri împotriva noastre? Preoții noștri! Ah, cetățeni, mai presus de orice trebuie să ne
dezicem de o religie care ne subjugă la practici iritante și servile și ne face imposibil faptul de a
fi buni cetățeni”.

Free download pdf