Douglas.Reed-Controversa.sionului.2011-PDF-NoGrp

(NeluLucian) #1

În noiembrie 1917, Statele Unite s-au aliniat Angliei în slujba sionismului distrugător și militant.
Dar sionismul este doar una din agențiile principiului distrugerii. Celălalt braț al acestui
principiu, dezvoltat tot de către evreii talmudici conduși de rabinii lor și de dr. Weizmann în
ghetourile lor din Rusia, este revoluția comunistă. Acest al doilea braț al directoratului talmudic
din Rusia a obținut tot în noiembrie 1917 prima mare victorie, numită timp de 70 de ani “Marea
revoluție socialistă din octombrie (7 noiembrie)”. Tot în noiembrie 1917, brațul revoluționar
comunist al talmudismului a reușit să distrugă statul național rus și să inaugureze distrugerea pe
scară largă a celorlalte state naționale. Astfel, politicienii din Occident au creat acest monstru cu
două fețe al distrugerii, una fiind sionismul și cealaltă comunismul. Dar aceste două fețe s-au
dovedit dintru început că aparțin aceluiași trup: cine se opunea revoluției comuniste era
“antisemit”. De la începuturile ei, guvernele occidentale au sprijinit și servit revoluția mondială
prin aservirea lor totală fața de brațul talmudic al distrugerii comuniste.


Capitolul 32: Din nou despre revoluția mondială

Triumful concomitent (în aceeași săptămână) al bolșevicilor din Moscova și al sioniștilor din
Londra nu este o coincidență, căci acestea sunt două fețe ale aceluiași triumf: manipulatorii
ascunși care au dirijat și promovat sionismul sunt tot cei care-au dirijat și promovat comunismul.
Ei execută comanda dublă a lui Iehova “să distrugi și să nimicești națiunile... și să domnești
asupra lor”. În estul Europei au distrus, în vest au stăpânit (și stăpânesc).


În 1917 s-a văzut că Disraeli spunea adevărul când afirma despre 1848 că evreii au fost
conducătorii fiecăreia dintre societățile secrete care au drept scop să anihileze creștinismul și
civilizația. Au fost așa de mulți evrei între conducătorii revoluției din 1917, încât pe drept cuvânt
poate fi numită o afacere evreiască – acesta este un fapt dovedit, și nu o apreciere rasistă. Iar
conducerea revoluției bolșevice a ținut să se identifice ca agent de distrugere iehoviană prin
actele sale, imediat ce a avut puterea în mână, prin batjocorirea creștinismului și prin uciderea
regelui după ritual talmudic. În Occident, de 70 de ani încoace s-au făcut eforturi mari să se
ascundă adevărul. Istoricii care au încercat să povestească faptele așa cum au avut ele loc au fost
atacați și li s-a pus călușul în gură, sub pretext că ar fi “antisemiți”, când au arătat că revoluția
bolșevică a fost o conspirație a evreilor conduși de directoratul talmudic al rabinilor din
ghetourile din răsăritul Europei. Subliniem din nou că nu toți evreii au participat și participă la
conspirație; nu este o chestiune de rasă, ci de executare a unui plan al directoratului rabinic
talmudic din Rusia.


Scopurile revoluției bolșevice au fost aceleași cu scopurile organizației din care făcea parte
Weishaupt: distrugerea tuturor guvernelor legitime și a religiilor goimilor, simbolizate anterior
prin uciderea regelui și a preoților, și executate de la 1917 încoace prin coruperea sau înlocuirea
formei de guvernământ și de simțire religioasă. Winston Churchill știa aceasta când scria:
“S-ar părea că evanghelia lui Hristos și cea a anticristului s-au născut din același popor. Această
rasă mistică și misterioasă pare aleasă ca să dea manifestarea supremă atât a divinității, cât și a
diavolului... De la ‘Spartacus’ Weishaupt până la Karl Marx și Troțki (Rusia), Bela Kun
(Ungaria), Rosa Luxemburg (Germania) și Emma Goldman (Statele Unite), această conspirație
mondială care vrea să distrugă civilizația și să reconstruiască societatea într-un stadiu retrograd,
pe bază de răutate și invidie, și cu o nivelare imposibilă a tuturor, a crescut într-una. A jucat un
rol vizibil și în tragedia revoluției franceze, cum a arătat capabila istorică modernă Nesta
Webster. A fost sufletul fiecărei mișcări subversive din secolul 19. Și acum, în sfârșit, acest grup
de personalități extraordinare ale lumii întunericului din marile orașe din Europa și America i-a
pus mâna la beregată poporului rus și a devenit stăpânul absolut al acelui enorm imperiu. N-
avem cum să exagerăm rolul acestor evrei internaționali, în majoritatea lor atei, în crearea
bolșevismului și realizarea revoluției în Rusia. Rolul lor a fost, desigur, imens; și probabil că a
fost mult mai mare decât rolul tuturor celorlalți participanți”.

Free download pdf