Douglas.Reed-Controversa.sionului.2011-PDF-NoGrp

(NeluLucian) #1

Între timp, în Palestina, în 10 ani populația evreiască a crescut cu aproape 100.000. În 1927 mai
mulți evrei au părăsit Palestina decât au venit acolo. Exodul evreilor din Palestina a continuat în
1929 - 32. Dacă ar fi fost lăsați în pace, evreii nu s-ar fi dus acolo și arabii și-ar fi recâștigat patria.
Dar n-au fost. Căci acum au apărut Roosevelt în America și Hitler în Germania.


Capitolul 36: Straniul rol al presei

Între anii 1933 și 1939 s-a pregătit cel de-al doilea război mondial. Autorul scrie de-acum și ca
martor ocular, fiind intim implicat la nivel înalt în acest război, ca corespondent al ziarului Times
la Berlin. Cum bolșevizarea Rusiei lăsase o lacună în “persecuțiile pe care le suferă evreii”, au
apărut persecuțiile pe care le sufereau evreii în Germania – un dar ceresc pentru Chaim
Weizmann și sionism. Autorul a fost de față când a ars clădirea parlamentului din Berlin,
incendiu care i-a permis lui Hitler să instaureze un regim de lagăre de concentrare după modelul
sovietic, pe care l-am experimentat cu toții în țările socialiste după 1945. De atunci autorul a
bănuit ce i s-a verificat mai târziu: întinderea ciumei bolșevice din Rusia în restul Europei. Căci
regimul lui Hitler și cel al lui Stalin au fost unul și-același lucru. Nazismul și comunismul sunt
exact aceeași formă a “revoluției mondiale” și antagonismul lor în timpul celui de-al doilea
război mondial nu anulează identitatea lor ca sistem.


Toți experții militari și politici ai timpului au fost de acord că cel de-al doilea război mondial ar
fi putut fi evitat (Churchill în memoriile lui îl numește “războiul care n-a fost necesar”) dacă
cineva i s-ar fi opus lui Hitler când a început să năvălească pe Rin, în Austria și Cehoslovacia.
Până și în 1938 ar fi putut fi evitat războiul (așa spune și Churchill), când generalii germani erau
gata să-l debarce pe Hitler. Dar puterile occidentale i-au dat mână liberă lui Hitler și au preferat
să verse sângele a 45 de milioane de oameni. Toți corespondenții ziarelor occidentale au
avertizat că Hitler trebuie oprit. În 1933 Norman Ebutt, corespondent la Times, ca și autorul (care
era al doilea corespondent) a scris că, dacă Hitler nu este descurajat, în 5 ani va izbucni războiul.
Acest raport a mai apărut ulterior în Times, dar după aceea rapoartele corespondenților au
început să nu mai apară, să fie măsluite, rătăcite, ignorate. În schimb, apăreau articole care-l
descriau pe Hitler ca pe un om drept, bun și pașnic, care are dorințe ce-ar trebui ascultate.
Văzând minciuna grosolana și pernicioasă, Norman Ebutt n-a mai rezistat și s-a retras și autorul
a rămas singurul corespondent la Berlin și, din 1935, la Viena.


În 1937, autorul a avertizat ziarul Times că Hitler și Goering au anunțat că războiul va începe în
toamna anului 1939. După ce Hitler a ocupat Viena, autorul a fost arestat de trupele hitleriste
pentru scurt timp, apoi a plecat la Budapesta, de unde a văzut capitularea de la München din  1. Văzând cum orice demonstrează dovedește și arată un reporter cinstit și conștiincios este
    ignorat sau falsificat de interesele oculte din presa care acoperă lumea cu o rețea groasă de
    minciuni, autorul și-a dat demisia și a preferat să rămână fără pâine, decât să participe la oribila
    și grotesca înșelăciune care a dus la vărsarea a fluvii de sânge și a cauzat și cauzează și astăzi
    suferințe nesfârșite și prăbușirea civilizației creștine.


După 14 ani, în „Istoria oficială a ziarului Times” se face aluzie la eroarea lui Times de pe
vremea când îl lăuda pe Hitler ca pe un om cinstit și pașnic și se recunoaște că “anumiți reporteri
tineri, mai neînsemnați, și-au dat demisia în semn de protest”. Dar până și aici ziarul s-a simțit
obligat să mintă, căci autorul a fost singurul care și-a dat demisia, nu era tânăr (avea 43 de ani) și
nu era neînsemnat, căci era singurul reporter pentru Europa Centrală și era la Times de 17 ani. Și
tot minciună este afirmația că “această eroare nu se va mai repeta”, căci ziarul Times, ca și toate
celelalte ziare mari ale stabilimentului, au continuat să mintă și să falsifice și în 1945, când s-a
dăruit jumătate din Europa bolșevismului; și când s-a întins ciuma roșie în China; și când s-a
sionizat Palestina. Când și-a dat demisia, autorul era doar dezgustat ca patriot, căci vedea că se
pregătește un masacru al tineretului țării sale și i se interzicea să arate publicului pericolul care-l
amenința. Nu știa nimic de pățaniile colonelului Repington, identice cu ale lui.

Free download pdf