ISVW.KRANT.2.2022

(Platland) #1

STRAF EN VERGEVING


Geniet op het prachtige Landgoed ISVW van diepgaande gesprekken, heerlijke maaltijden en mooie wandelingen in de


bossen bij Leusden. Onze arrangementen zijn inclusief 4 x diner met wijn, 5 x lunch en koffie/thee.Indien gewenst kun


je overnachten in een van onze comfortabele hotelkamers. Kijk op isvw.nl.


Iemand die schuldig is aan een misdaad, krijgt straf. Nadat de straf is
betaald of uitgezeten, is de zaak juridisch gezien afgedaan en zou de
misdadiger gelouterd zijn. Maar werkt dat wel zo? Waarom straffen
we eigenlijk? Omdat iemand straf verdient? Om daders af te
schrikken, rust te bieden, weg te stoppen, op te voeden? Aan de
hand van klassiekere filosofen als Bentham, Kant en Mill, en recentere
denkers als Hannah Arendt en H.L.A. Hart, ontwikkel je je eigen
antwoorden op deze vragen. Met onder meer Bas van Stokkom ,
Jurriën Hamer , Klaas Rozemond , Wiene van Hattum en Annette
Nobuntu Mul.

1923 OKTOBER 2022
v.a. € 800,-

HET RAADSEL SOCRATES
SOCRATES IN DE MODERNE
FILOSOFIE

2730 DECEMBER 2022
v.a. € 625,- exclusief de boeken De
moord op Commendatore, delen 1 en 2

MURAKAMI EN FILOSOFIE


2428 OKTOBER 2022
v.a. € 800,- exclusief het boek Het
raadsel Socrates

We worden allemaal weleens
geraakt door een verhaal, maar
wat betekent het om die ervaring
filosofisch uit te werken? Haruki
Murakami presenteert de mens
als een gespleten wezen dat zich
moet verhouden tot wat eigen is
en wat vreemd, tot wat hij over
zichzelf en het leven kan weten
en wat daarbuiten valt. Wat
betekenen zelfkennis,
verantwoordelijkheid, identiteit,
vrijheid en liefde als we kijken
door de ogen van Murakami?
Samen met Ype de Boer
analyseer je de filosofie achter de
literaire fictie van Haruki
Murakami.

Elke grote filosoof – van Hegel en
Kierkegaard tot Nietzsche en
Derrida – heeft zijn eigen
Socrates. Volgens de een is
Socrates de redelijkheid zelve,
volgens de ander is hij juist een
gevaarlijk denker. Geloof het of
niet: elk van die Socratessen is
geloofwaardig. Hoe dat kan?
Socrates vormt het grote raadsel
van de westerse filosofie. In deze
cursus richt Rico Sneller zich op
enkele van de meest markante
benaderingen van Socrates. En
passant komen, door het prisma
van Socrates, belangrijke
momenten uit de geschiedenis
van de westerse filosofie aan bod.

2024 FEBRUARI 2023
v.a. € 800,-

HET ZELF TUSSEN OOST EN
WEST

Zelfkennis, zelfontplooiing,
zelfexpressie. Zelfbescherming,
zelfrechtvaardiging,
zelfacceptatie: bij veel van onze
overwegingen denken en praten
we voortdurend over ons ‘zelf ’.
Maar wat is dat zelf eigenlijk?
Bestaat er überhaupt wel zoiets
als een zelf? Zo nee, waar hebben
we het dan de hele tijd over? En
zo ja, hoe verhoudt dat zelf zich
dan tot ons lichaam, onze
hersenen, onze geest? We gaan in
gesprek over de antwoorden die
zowel westerse als niet-westerse
denkers op deze vragen hebben
geformuleerd.
Met Peter Huijzer.

FILOSOFIE EN KUNST IN
OOSTEUROPA VOOR EN NA
DE VAL VAN DE MUUR

De val van de Muur leidde een
nieuw tijdperk in de Europese
geschiedenis in. In deze week
zullen we kennismaken met een
aantal Oost-Europese tradities in
de kunsten, en kijken wat voor
invloed de val van de Muur op de
culturele ontwikkelingen in Oost-
Europa heeft gehad. Hoe
verhouden herwonnen vrijheid
en gekoesterde tradities zich tot
elkaar? Samen maken we de
balans op.
Met Albert van der Schoot ,
Karin Braamhorst , Jan Brokken ,
Josée Claassen , Anja Fricken ,
Krisztina Lajosi , Borislav
Čičovački en Gerard van der
Leeuw.

INLEIDING IN DE STRAFRECHTFILOSOFIE


‘Ik weet slechts één ding: dat ik
niets weet’. – Socrates

RUIMTE. FILOSOFIE EN
ARCHITECTUUR

1721 OKTOBER 2022
v.a. € 800,-

Wat is ruimte? Is ruimte de leegte
die we vullen, of de voorwaarde
voor bewegingsvrijheid? Wat is
publieke ruimte, en kun je ruimte
bezitten? Filosofen als Leibniz,
Kant, Foucault, Arendt en
Merleau-Ponty tonen aan dat
ideeën over ruimte serieuze
implicaties hebben. Ruimte is
macht. Met Hein van Dongen en
gastsprekers als Marli Huijer ,
Maarten van Buuren , Christien
Brinkgreve , Hans Ruijssenaars
en Eric Brinckmann.

'Ons lichaam is niet in de ruimte
zoals dingen dat zijn; het
bewoont ruimte.' – Maurice
Merleau-Ponty

‘Wat je ook zoekt, het
komt niet in de vorm die je
verwacht’. – Murakami

'We onthullen onszelf in spreken
en handelen.'


  • Hannah Arendt


'In kapitalistische landen wordt
gedaan alsof zij weten wat
vrijheid is, en de rest van de
wereld niet.' - Lea Ypi

27 FEB  3 MAART 2023
v.a. € 800,-

l FILOSOFIEWEKEN


‘Vergeving is de
sleutel tot vrijheid.’

- Hannah Arendt

Free download pdf