Czy warto rozwijać inteligencję emocjonalną menedżerów ? - doniesienie z badań

(Dariusz Wyspiański) #1

w kluczowych procesach związanych z zarządzaniem kompetencjami menedżerskimi w
organizacjach ( rekrutacja, diagnoza potencjału menedżerskiego w kontekście objęcia
określonych stanowisk, rozwó
j i doskonalenie kompetencji – coaching menedżerski,
planowanie sukcesji i ścieżek karier
itp.). Uważam także, iż zarówno założenia teoretyczne
koncepcji, jak i kontekst diagnostyczny, czynią model LJI 2 użytecznym dla prowadzenia
wieloaspektowych badań naukowych nad przywództwem.

Free download pdf