ISVW.KRANT.20.21

(Platland) #1
27 EN 28 FEBRUARI 2021
v.a. € 330,-

VOVER GASTVRIJHEID


27 EN 28 MAART 2021
v.a. € 330,-

VIFILOSOFIE IN EEN TIJD
VAN TERREUR

23 EN 24 JANUARI 2021
v.a. € 330,-

IVSJIBBOLET


31 OKTOBER EN
1 NOVEMBER 2020
v.a. € 330,-

Kanttekeningen plaatsend
bij teksten van Wittgenstein
en Austin wijst Derrida op
het fonocentrisme in de
westerse filosofie en het
schrift-karakter van elke
overdracht van betekenis.
We vragen ons af of er
geen sprake is van de
afwezigheid van de intentie


  • zelfs in de signatuur.


IISIGNATUUR,
GEBEURTENIS, CONTEXT

10 EN 11 OKTOBER 2020
v.a. € 330,-

ITEN EINDE DE MENS


19 EN 20 DECEMBER 2020
v.a. € 330,-

IIIHOE NIET TE SPREKEN


Als filosoferen het plaatsen van vraagtekens bij het vanzelfsprekende betekent, dan is Jacques Derrida bij uitstek iemand die werkelijk filoso-
feert. Kort geleden is zijn boek Marges van de filosofieopnieuw in Nederlandse vertaling verschenen. Een goede aanleiding om aandacht te
besteden aan zijn werk. In deze reeks van zes bijeenkomsten bespreken we twee van de spraakmakende essays uit dit boek alsmede passa-
ges uit de boeken Hoe niet te spreken, Sjibbolet, Over gastvrijheid en Filosofie in een tijd van terreur. In de marges van teksten van Heidegger,
Sartre, Plato, Wittgenstein, Habermas, Levinas en vele anderen presenteert Derrida zijn eigen opvattingen. Ook besteden we aandacht aan
hedendaagse en feministische interpretaties van Derrida. Met Laurens ten Kateen Jan Flameling.

Masterclasses


MASTERCLASS JACQUES DERRIDA


MASTERCLASS ZENMEESTER DOGEN


iFILOSOFIE


iFilosofieis het gratis
digitale tijdschrift
van de
Internationale
School voor
Wijsbegeerte met
video’s, recensies,
interviews, boek-
signaleringen, trends
en voorpublicaties.

Ga naar
ifilosofie.nl
en ontvang hem
automatisch in je
inbox.

Schrijvend in de marge van
teksten van Sartre en
Heidegger vraagt Derrida
zich af of het humanisme
een lofrede behoeft of juist
een opheffing van het
humanisme nodig is. We
bespreken het onderscheid
tussen existentie en ek-
sistentie, de verhouding
van zijn en er-zijn en de
notie ‘nabijheid’.

Teksten lezend van Plato,
Dionysius, Meister Eckhart
en Heidegger onderscheidt
Derrida drie paradigma’s
van apofatisch spreken:
Grieks, christelijk en ‘zijns-
historisch’. We bespreken in
hoeverre het mogelijk is te
spreken of te zwijgen over
‘het Goede’, ‘God’ en ‘het
Zijn’.

De gedichten van Paul
Celan aandachtig lezend
vraagt Derrida zich af:
‘Hoe vluchtig is een datum?
Hoe eenmalig is een
gebeurtenis, hoe uniek is
een naam, een uitspraak of
een wachtwoord?’. We laten
zien wat het verschil is
tussen hermeneutiek en
deconstructie-denken.

Met het gedachtegoed van
Emmanuel Levinas als bron
van inspiratie maakt
Derrida een onderscheid
tussen de Wet en de
wetten van gastvrijheid en
vat hij ethiek op als
gastvrijheid. We lezen zijn
betoog voor een
vluchtelingenbeleid
gebaseerd op radicale
gastvrijheid.

In boeken als Politiques de
l’amitiéen Voyous, en ook
in gesprek met Jürgen
Habermas, behandelt
Derrida het vriend-
vijandonderscheid, rept hij
over auto-immuniteit en
‘democratie als komende’
en roept hij op tot
vergeving, verdraagzaam-
heid en rechtvaardigheid in
een tijd van terreur.

3 JULI 2021
€ 150,-

SELECTIE UIT EIHEI
KOROKU

5 JUNI 2021
€ 150,-

EEN ZENBOEKET


10 APRIL 2021
€ 150,-

OP DE WEG ZIJN MAN
EN VROUW GELIJK

6 MAART 2021
€ 150,-

KOKEN MET DŌGEN


1 MEI 2021
€ 150,-

DICHTEND DENKEN


We lezen de tekst
‘Instructies voor de kok’ en
uit Dōgens meesterwerk
Shōbōgenzode tekst
‘Gabyo’, oftewel ‘Schilderij
van een rijstkoek’. Een
schilderij van een rijstkoek
stilt de honger niet, zei ooit
een oude boeddha. Wat
betekent dit? En wat is een
schilderij van een rijstkoek
dan wel, als het geen
rijstkoek is?

Naast essays schreef Dōgen
een hele reeks filosofische
gedichten, zowel in het
Chinees als in het Japans.
We lezen een aantal van
deze gedichten in vertaling
aandachtig en reflecteren
op de betekenis van de
vorm en inhoud.

Een wisteria bestaat uit in
elkaar verstrengelde ran-
ken, zoals ook mensen-
levens met elkaar verweven
zijn. Bloesems zijn mooi,
maar ook vergankelijk. Of
zijn ze mooi omdatze, net
als wij, vergankelijk zijn? De
blauwe lelie is een mythi-
sche bloem, onzichtbaar en
mysterieus, maar betekent
dat ook dat hij niet bestaat?
We lezen ‘Katto’ (wisteria),
‘Baike’ (pruimenbloesem)
en ‘Udonge’ (blauwe lotus)
uit Shōbōgenzo.

Eihei Korokuis Dōgens
laatste meesterwerk en
bestaat uit een grote
verzameling brieven,
gesprekken en lessen aan
zijn leerlingen. Volgens
sommigen tonen deze
teksten een meer
persoonlijk beeld van Eihei
Dōgen, waaronder zijn
emoties, humor en stijl van
lesgeven.

Wegens succes verzorgt Michel Dijkstrain 2021 een nieuwe selectie van teksten van de dertiende-eeuwse Eihei Dōgen, de
grootste zenmeester die Japan heeft voortgebracht. In zijn werken probeert hij voortdurend het hart van zijn leerlingen te
openen voor de ongehoorde rijkdom van de wereld om ons heen. Tijdens de masterclass verdiep je je via close-reading in
Dōgens levensfilosofie en reflecteer je op de bruikbaarheid van zijn werk voor je eigen leven. Elke bijeenkomst is los te volgen.

In de tekst ‘Raihai tokuzui’
uit Shōbōgenzomaakt
Dōgen korte metten met
oppervlakkige
maatschappelijke criteria,
zoals leeftijd of gender, als
het gaat om het kiezen van
je leermeesters. Sterker
nog: het loslaten van het
verschil tussen man en
vrouw is essentieel voor de
Weg van de Boeddha.

Who’s Afraid of
Deconstruction?

UITVERKOCHT

Free download pdf