ISVW.KRANT.20.21

(Platland) #1
DIVERSITY EVENT
SUSAN NEIMAN

SUMMERSCHOOL
FILOSOFIE VAN NU

MASTERCLASS
GIORGIO AGAMBEN

FREDERIK VAN
EEDENLEZING
MARKUS GABRIEL

FILOSOFIE VAN NU


Leren van de geschiedenis How to be human in a digital age Homo Saceren The Use of
Bodies

Filosofie op het scherpst van
de snede

1920 OKTOBER 2020
v.a. € 390,-

1 NOVEMBER 2020
€ 95,

START: 1314 FEBRUARI 2021
v.a. € 330,- per weekend

2327 AUGUSTUS 2021
v.a. € 800,-

Zolang er mensen zijn, denken ze na. Zo ook vandaag de dag (heus
wel). De komende maanden geeft de ISVW speciale aandacht aan
levende denkers die de wereld van nu proberen te duiden.

Dat doen we op allerlei niveaus, van beginneling – de cursus ‘Inleiding
in de filosofie’ – tot gevorderde; de weekends over de moderne denker
Giorgio Agamben, van wie het portret de voorkant van deze
programmakrant siert, laten je hersens gegarandeerd kraken. Verder kan
de pessimist haar beeld van de huidige wereld aan kritisch onderzoek
onderwerpen in de cursus 'René Gude, of het optimisme', en vragen we
de meer optimistisch ingestelde of die niet al te naïef de toekomst
tegemoet treedt in de cursus ‘De natuur was hier’. In de zomer
presenteren we bovendien ‘Filosofie van nu’: vijf dagen lang onder-
dompelen in een rijkdom van hedendaags gedachtegeweld.
Alternatieven voor exploitatie-economie, gewaagde samenlevings-
voorstellen, zeldzame gedachten over de almaar veranderende mens,
digitalisering, dierpolitiek en anders denken over arbeid: we doen het
allemaal in deze tollende tijd. De geschiedenis is niet voorbij en filosofie
is meer dan een serie voetnoten bij Plato. Denken doen we nu.

‘Op een dag speelt de
mensheid met de wet
zoals kinderen met
afgedankte spullen
spelen’


 • Giorgio Agamben


‘Niemand is vrij tot we
allemaal vrij zijn’


 • Jürgen Habermas


‘Goede filosofie zal
altijd een plek hebben
in het onderzoek naar
elke diep menselijke
zaak’


 • Martha Nussbaum


‘Een waarde is als
een faxmachine: het
heeft niet veel nut
als je de enige bent
die er eentje heeft’


 • Kwame Anthony
  Appiah


‘Europa is in het
culturele besef
van het continent
altijd een geheel


 • een eensgezind
  lichaam’

 • Ulrike Guérot


‘Ik accepteer de

dingen die ik niet
kan veranderen
niet meer. Ik
verander de
dingen die ik niet


kan accepteren’


 • Angela Davis


‘De enige
maatstaf voor
ware liefde is: je
kunt de ander
beledigen’


 • Slavoj Žižek


‘Alle vormen van
consensus zijn
noodzakelijkerwijs
gebaseerd op
uitsluiting’


 • Chantal Mouffe


‘Filosofen zien de
wereld zoals
buitenaardse wezens
of kinderen. Alles is
altijd nieuw’


 • Markus Gabriel


‘Technologie is niet
neutraal. We leven in
een wereld van
verbindingen – en het
doet ertoe welke
daarvan gemaakt en
verbroken worden’


 • Donna Haraway


‘Zo lang je idee van wat
mogelijk is begrensd
wordt door wat het
geval is, heeft geen
enkel idee een kans’


 • Susan Neiman


‘Nadenken
stelt ons allen
in staat om te
leven in een
deel van de
waarheid’


 • Thomas Nagel


MOEILIJKHEIDSGRA-
DEN CURSUSSEN

lllllKennismaking
Deze cursussen bieden een overzicht van ver-
schillende denkers en hun gedachtegoed. Je
maakt kort kennis met allerlei ideeën, soms his-
torisch gerangschikt, soms thematisch. Veel van
onze basiscursussen vallen in deze categorie.
lllll Oefening
Deze cursussen zijn bedoeld voor mensen die
een bepaalde filosofie in de praktijk willen kun-
nen toepassen. Inspirerende cursussen waarin je
filosofie als levenskunst oefent of vaardigheden
leert toepassen in de werkpraktijk. Dit geldt voor
een aantal summerschools, en ook voor veel op-
leidingen en trainingen voor professionals.
lllll Reflectie
Deze cursussen zijn geschikt voor mensen die
over enkele urgente vraagstukken van onze tijd
diep willen nadenken, aan de hand van het
werk van een of enkele gespecialiseerde den-
kers. Bij veel cursusweken en summerschools
staat deze doelstelling centraal.
lllll Verdieping
Soms is een denker of een boek zo fascinerend
dat je alles erover zou willen lezen. Deze cur-
sussen helpen je de dieper liggende lagen in
een thema of in het werk van een denker te
ontdekken, vaak met close-reading van tekst-
fragmenten, hoorcolleges en geleide gesprek-
ken. Een aantal masterclasses voldoet aan deze
beschrijving, en ook sommige cursusweken en
summerschools.
lllllAbstractie
Voor de fanatiekelingen onder ons zijn er tot slot
de echte hersenkrakers. Wie ervan kan genieten
een enkele strofe uit een gedicht te analyseren of
over het einde van het universum na te denken,
of wie graag een hele week nadenkt over een
abstract begrip als ‘tijd’ kan in deze cursusweken
of masterclasses haar hart ophalen.

Bij iedere cursus staat de moeilijkheids-
graad aangegeven.

‘Er is niets radicaals aan
gezond verstand’


 • Judith Butler

Free download pdf