ISVW.KRANT.20.21

(Platland) #1
5
PROGRAMMAKRANT|INTERNATIONALE SCHOOL VOOR WIJSBEGEERTE^5

Evenementen


30 EN 31 JANUARI 2021
v.a. € 330,- (exclusief boeken)

In 1948 werd de Universele
Verklaring van de Rechten van de
Mens aangenomen door de
Verenigde Naties. Het idee dat
mensen bepaalde rechten heb-
ben, en dat die rechten universeel
zijn, heeft een lange geschiede-
nis. Een belangrijke periode in die
geschiedenis is de Verlichting.
Vertaler en deskundige van
Verlichtingsfilosofie, dichter en
filosoof Jabik Veenbaas
bespreekt in dit weekend drie
belangrijke denkers over
mensenrechten: Edmund Burke,
Thomas Paine en Mary
Wollstonecraft.

DE OORSPRONG VAN DE
MENSENRECHTEN
BURKE, PAINE EN WOLLSTONECRAFT

22 EN 23 JANUARI 2021
v.a. € 340,- (exclusief het boek Waar
kunnen we landen)


Een summerschool in januari? Dat
kan! Door corona kon de Socrates
Summerschool in augustus 2020
niet doorgaan. Samen met de
Socrateshoogleraren van
Stichting Socrates bespreken we
in januari het boek Waar kunnen
we landen?van de Franse filosoof
Bruno Latour. Wat is de plaats van
de mens in verhouding tot de
natuur? Dick Middelhoekleidt
het programma.


SOCRATES SUMMERSCHOOL
ECOHUMANISME

DE


VERTRAAGDE


TIJD
(verzend) antiquariaat

Woestijgerweg 52,
3817 SL Amersfoort
Telefoon: 033 461 77 16
E-mail:
pjotr.jansen@planet.nl

Eigenaar:Peter Jansen


Specialisaties:  • Filosofie

  • Literatuur

  • Rusland


Boekenzoekdienst:
Laat mij weten (mail,
telefoon)
welk boek u zoekt!

advertentie

BEST OF BERLIN


6 EN 7 MAART 2021
v.a. € 330,- (exclusief boek Taalkracht)

In 2020 verscheen het boek
Taalkracht bij ISVW Uitgevers.
Christien Brinkgreve, Eric
Koenen, Sanne Bloeminken
andere denkers schijnen hierin hun
licht op de vraag hoe onze taal
verandert en wat die verande-
ringen zeggen over onze samen-
leving. Tijdens dit weekend gaan ze
met elkaar en de bezoeker in
gesprek over de kracht van taal en
onze veranderende samenleving.
In hoeverre spreken we de waar-
heid met onze taal? Is onze taal in
navolging van onze samenleving
efficiënter gewoden, of andersom?
Denk en spreek mee.

10 APRIL 2021
v.a. € 39,-(€ 29,- voor studenten)

In 2021 organiseert de ISVW in
samenwerking met Serious
Culture, Vlaams-Nederlands Huis
voor Cultuur, en Debat De Buren
de Amsterdamse Nacht van de
Filosofie in Vlaams Cultuurhuis de
Brakke Grond. Met een avond vol
lezingen, gesprekken en
debatten. Houd isvw.nl in de
gaten voor het programma.

13 MAART 2021 IN AMERSFOORT
Gratis toegankelijk

Tijdens de boekenweek vindt de
Nacht van de Literatuur plaats op
diverse locaties in de historische
binnenstad van Amersfoort. Het
programma staat bol van
voordrachten, lezingen en
interviews met schrijvers en
dichters van allure. ISVW
presenteert tijdens de Nacht van
de Literatuur romanschrijver en
filosoof Eva Meijer. Zij gaat met
ISVW-programmamanager
Marthe Kerkwijkin gesprek over
de bijzondere relatie tussen
literatuur en filosofie.
Voor meer informatie, ga naar
nachtvandeliteratuur.nl

TAALKRACHT ISVW IN ’T LAND
NACHT VAN DE FILOSOFIE IN
AMSTERDAM

ISVW IN ’T LAND
NACHT VAN DE LITERATUUR
IN AMERSFOORT

Wat hebben Winston Churchill en John F.
Kennedy gemeen? Beiden nodigden de
Brits-Letse filosoof Isaiah Berlin (1909-1997)
uit om hem uit te horen over zijn politieke
filosofie. Het begrip ‘vrijheid’ is niet los te
denken van Berlin, en weinig denkers
wisten pluralisme en de rijkdom van ideeën
zo kraakhelder voor het voetlicht te
brengen. Als ooggetuige van de Russische
Revolutie streed Isaiah Berlin een denkers-
leven lang voor individuele vrijheden en
een open, pluralisme huldigende samen-
leving. Op de 112everjaardag van Berlin
vieren drie Berlin-bewonderaars zijn werk:
schrijver Arnon Grunberg, vertaler
Thomas Heijen filosoof en uitgever
Florian Jacobs. Waarom is Berlin nu nog
een onmisbaar denker?
Kom erachter op 5 en 6 juni op de ISVW.

5 EN 6 JUNI 2021
v.a. € 320,-

‘De vos weet van alles,
maar de egel weet één
groot iets’

‘Vrijheid is de
mogelijkheid om
te handelen, niet
de handeling zelf ’

© Isaiah Berlin Literary Trust

Free download pdf