ISVW.KRANT.20.21

(Platland) #1
20 EN 21 FEBRUARI 2021
v.a. € 330,-

VESTHETICISME


16 EN 17 JANUARI 2021
v.a. € 330,-

IVENGAGEMENT


31 OKTOBER EN 1 NOVEMBER 2020
v.a. € 330,-

IILIEFDE


10 EN 11 OKTOBER 2020
v.a. € 330,-

IONTHECHTING


19 EN 20 DECEMBER 2020
v.a. € 330,-

IIIDOOD


Wie onthecht leeft, is zeker niet
onverschillig of lusteloos.
Integendeel: Boeddha en
taoïstische denkers als Zhuangzi
zien loslaten als de voorwaarde
tot intieme verbinding met alles
en iedereen. Onthechting
betekent voor Epictetus en
Spinoza ascese, dat wil zeggen
oefening.

Wat is het wezen van de liefde?
Soefi-dichter Rumi en de Indiase
dichter Mahadeviyakka zoeken
het antwoord in spiritualiteit: wie
zijn ‘zelf ’ loslaat, wordt vervuld
door het goddelijk liefdesvuur.
Epicurus en La Rochefoucauld
betogen daarentegen dat alleen
wie zichzelf liefheeft in staat is
anderen lief te hebben.

Een deprimerend zwart gat of
toegang tot nieuwe werelden?
De zenboeddhistische denkers en
dichters Dōgen en Bashō raden
ons aan niet over de dood te
piekeren, maar de vergankelijk-
heid als dimensie van het leven te
accepteren. De dood bestaat niet,
verzekeren Montaigne en Bataille
ons. Alleen leven bestaat. Gedenk
te leven.

Het leven van Jiddu Krishnamurti
bewijst dat contemplatieve
filosofie en maatschappelijk
engagement elkaar geenszins
uitsluiten. Onvermoeibaar
probeerde deze wijsheidsleraar
het menselijk bewustzijn te
transformeren. De mens bestaat
voor zover hij handelt, zegt Sartre.
Je bent wat je doet.

Herfstblad dat valt
laat de binnenkant zien
laat de buitenkant zien

Dit gedicht van zendichter
Ryōkan toont zijn esthetisch
denken: kijk aandachtig naar de
wereld en wordt er één mee.
Maak van je leven een kunstwerk,
betoogt Proust. Alleen dan
ontkom je aan de nietsontziende
ontluistering van alle dingen.

Wat is de liefde? Hoe ga je om met de dood? En hoe kunnen wij ons het beste met de medemens verbinden?
Filosofen uit oost en west denken al millennia na over deze existentiële vragen. In deze basiscursus onderzoek je
hoe deze antwoorden elkaar aanvullen en hoe wij deze levenskunsten in ons eigen bestaan kunnen beoefenen.
Docenten Maarten van Buurenen Michel Dijkstraleiden je langs een selectie van wijsgeren uit beide tradities.

‘De waarheid is een


land zonder wegen’  • Jiddu Krishnamurti


LEVENSKUNST IN OOST EN WEST


Basiscursussen


29 EN 30 MEI 2021
v.a. € 330,-

VDE MENS VAN FILOSO
FISCHE ANTROPOLOGIE
NAAR NEUROFILOSOFIE

15 EN 16 MEI 2021
v.a. € 330,-

IVDE SAMENLEVING
SOCIALE EN POLITIEKE
FILOSOFIE

13 EN 14 FEBRUARI 2021
v.a. € 330,-

IIHET GOEDE
ETHIEK

9 EN 10 JANUARI 2021
v.a. € 330,-

IHET WARE KENNISLEER,
WETENSCHAPSTHEORIE EN
TAALFILOSOFIE

10 EN 11 APRIL 2021
v.a. € 330,-

IIIHET SCHONE
ESTHETICA EN
KUNSTFILOSOFIE

De westerse filosofie bestaat uit allerlei disciplines. Waar te beginnen? De basiscursus ‘Inleiding in de filosofie’ neemt je mee op een reis langs vijf van
deze disciplines en door 25 eeuwen westerse filosofie en vormt zo een uitstekend startpunt voor je eigen oneindige ontdekkingstocht door de
filosofie. Dit jaar is deze cursus bijzonder feestelijk: docent Jan Flamelingis in 2021 25 jaar als docent verbonden aan de ISVW.

Wat is de rol van een kunstwerk?
Volgens Plato is het slechts een
kunstmatige nabootsing van de
werkelijkheid, maar volgens
Nietzsche schept het juist een
nieuwe werkelijkheid. En wanneer
kun je zeggen dat iets mooi is?
We kijken door de ogen van Plato,
Aristoteles, Kant, Nietzsche,
Heidegger en Deleuze.

Iedereen krijgt in het dagelijks
leven te maken met de vraag: hoe
te handelen? Wanneer kun je
zeggen dat een mensenleven
‘gelukt’ is? En wat kunnen we in
morele zin van elkaar
verwachten? Filosofen als
Aristoteles, Spinoza, Kant, Mill en
Levinas hebben gepoogd
richtlijnen te formuleren die
kunnen helpen bij het
beantwoorden van deze vragen.

Kunnen we de werkelijkheid
kennen? Wanneer kun je zeggen
dat je iets weet? En kan onze taal
de werkelijkheid beschrijven? De
vraag of de wetenschap ware
kennis kan produceren staat al
lang centraal in de filosofie. We
maken kennis met de
kennistheorieën van Plato,
Descartes, Kant, Popper,
Wittgenstein, Kuhn en Foucault.

Hoe ziet een rechtvaardige
samenleving eruit? Wanneer is
macht legitiem? En hoe
verhouden burgers zich tot
elkaar? Volgens Plato dient een
rechtvaardige staat bestuurd te
worden door een filosoof-koning.
Aristoteles ziet een grotere rol
voor burgerschapsdeugden.
Volgens Hobbes, Spinoza en
Rousseau berust de staat op een
maatschappelijk verdrag. Na de
Franse Revolutie groeit de
kritische filosofie, zoals die van
Marx, Mill, Arendt, Habermas,
Mouffe, Nussbaum en Raworth.

Wie is de mens? Al vanaf het
begin van de westerse filosofie
hebben filosofen geworsteld met
‘het zelf ’. Is het zelf een geest, een
bewustzijn, een ‘ego’, een
individu? Of een lichaam, of
slechts een deel daarvan zoals de
hersenen? Of toch een onderdeel
van een gemeenschap, een
sociaal construct, een illusie of
een filosofisch postulaat? Plato,
Aristoteles, Descartes, Nietzsche,
Damasio, Heidegger, Foucault,
Irigaray en Braidotti hebben daar
allerlei ideeën over.

INLEIDING IN DE FILOSOFIE

Free download pdf