Tolna Judt - A szkizofrénia és egyéb pszichózisok

(magyarcuccok) #1

Emil Kraepelin


(1856-1926)


dementia praecox mell

ő

l

lehasította a pszichózis maniacodepresszívátaz elbutulás érzelmi hanyatlást jelenta személyiség sajátos szétrombolódása, els

ő

sorban a

kedélyélet és az akarat károsodása figyelhet

ő

meg
Free download pdf