Douglas.Reed-Controversa.sionului.2011-PDF-NoGrp

(NeluLucian) #1

Revoluția franceză n-a fost o revoluție în Franța, ci o revoluție mondială, care a început într-un
anumit loc. Ideile despre bieții țărani asupriți în Franța, care nemaiputând suporta împilarea
nobilimii s-au răsculat, nu pot rezista unui studiu adevărat. Revoluția franceză a fost plănuită și
executată de o organizație secretă. Planul era planul comunismului de azi și comunismul a
moștenit astăzi și organizația care a creat planul. În această revoluție găsim legătura dintre
revoluția lui Cromwell din 1640 și cea bolșevică din 1917, și vedem un proces plănuit și
coordonat continuu, care va culmina într-un spasm final nu prea îndepărtat, probabil în secolul
acesta. Acest final va fi instaurarea unui guvern mondial, sub controlul organizației care a plănuit
și realizat cele trei revoluții, și instaurarea unei clase de stăpâni peste toți ceilalți oameni, care,
citându-l pe dr. Kastein, “va decide soarta întregii lumi”.


Revoluția lui Cromwell a părut la vremea sa un episod spontan, pur englezesc, îndreptat
împotriva dinastiei Stuart și religiei catolice. N-a părut să fie un act de regicid și anti-creștinism.
Banii evreilor bogați l-au finanțat pe Cromwell și cei din secta conducătoare a evreilor au fost
principalii beneficiari ai revoluției lui. Dar mai mult decât atât nu se poate dovedi. Revoluția
franceză aruncă însă o nouă lumină asupra lui Cromwell. Căci aceasta n-a fost o izbucnire locală,
ci s-a documentat și dovedit că a fost rezultatul unui plan de revoluție mondială, pregătit de o
organizație conspirativă întinsă în multe țări și în toate clasele sociale. Regicidul și sacrilegiul n-
au avut nimic de-a face cu condițiile locale, ci au fost acțiuni simbolice, de distrugere a națiunii
prin rege și religia sa, o acțiune ce urma să extindă revoluția pe plan mondial. Se ridică
întrebarea dacă n-a fost și în Anglia același lucru.


Din nou, secta iudaică a profitat cel mai mult de pe urma revoluției franceze. Dar n-au rămas
dovezi care să arate că revoluția franceză a fost instigată de evrei. Conspiratorii care au creat-o
par să fie doar o hoardă de indivizi bolnavi sufletește, cu plăcerea de a distruge și omorî.
Singurul lucru clar este existența planului și a conspirației care au creat revoluția franceză. Din
cea engleză n-au rămas nici măcar documente care să dovedească aceasta, dar o examinare
comparativă atentă arată că și acolo s-a procedat după un plan.


Revoluția bolșevică din 1917 aruncă o nouă lumină asupra primelor două; regicidul și sacrilegiul
sunt semnătura organizatorilor ei, care s-au identificat ca fiind aceeași ca în revoluția franceză;
și, după ce timp de o sută de ani au negat adevărul despre revoluția franceză, organizatorii
revoluției mondiale au renunțat la minciuna lor și au declarat public că revoluția bolșevică este o
revoluție permanentă și mondială și organizația care a creat-o și care fusese conspiratoare și
secretă a devenit în mod public un partid politic în toată lumea, lucrând sub directivele
Moscovei. Astfel, revoluția bolșevică dezvăluie profilul organizatorilor și planificatorilor
anonimi ai primelor două revoluții, ridicând întrebări cu privire la proveniența lor.


Organizatorii și plănuitorii revoluției bolșevice nu sunt greu de identificat. Aproape toți sunt
evrei ashkenazi răsăriteni. Actele simbolice de regicid și sacrilegiu, distrugătoare de națiune, au
fost comise de acești evrei ashkenazi, și imediat după revoluție a apărut o lege care interzicea să
se pomenească rolul evreilor și al iudaismului în revoluția din 1917 sau în orice alte probleme.
Astfel, misterul din 1789 s-a rezolvat în 1917, când s-au definit planul și organizarea revoluției
franceze ca parte a revoluției mondiale.


Capitolul 20: Planul

Dovada planului revoluției a venit odată cu descoperirea în 1786 a documentelor secrete ale lui
Adam Weishaupt, șeful societății secrete “Illuminati”, de către guvernul bavarez, și cu publicarea
lor în 1787 [păstrăm ortografia „illuminati” pentru a nu confunda această conspirație cu
denumirea de „iluminism”, dată de unii istorici secolului 18]. S-a văzut cum „iluminații” aceștia
plănuiau revoluția mondială și aveau adepți cu mare influență în toate guvernele. N-a mai rămas
nicio îndoială despre existența acestei conspirații menite să distrugă toate guvernele legitime și
religiile civilizate.

Free download pdf