Knack - 27.08.2019

(Barré) #1

IN BEELD


Badtijd


Zomer in de zoo Pairi Daiza, en
dan baden de Aziatische olifan-
ten zich nog wat vaker. In deze
tijd van het jaar kruipen ze drie
keer per dag in het water, onder
het waakzame oog van drie
godinnen van het stenen bad.
In het dierenpark wonen
negentien Aziatische olifanten,
de grootste kudde van Europa.
Begin dit jaar beviel de Aziati-
sche olifant Aye Chan May er van
de kleine Malee. Een vrouwtje.
Dat was goed nieuws, want de
Aziatische olifant is bedreigd.
Wereldwijd lopen er nog een
paar tienduizend in het wild
rond. Daarom wil Pairi Daiza in
de toekomst een Aziatische oli-
fant naar Laos of Thailand sturen
en haar daar vrijlaten.
© Philippe HUGUEN/Belga Image


IN BEELD

Free download pdf