Knack - 27.08.2019

(Barré) #1
16 21 AUGUSTUS 2019 — WWW.KNACK.BE

©Gemeente Staden

Jagers schieten in Vlaanderen elk jaar
zo’n 13.000 vossen af. Dat is het equivalent
van de volledige volwassen populatie.

Vorige week kwam een
initiatief in het nieuws van
de West-Vlaamse gemeente
Staden. Die heeft bij een
Nederlands bedrijf 10 nep-
vossen gekocht van het merk
Angry Fox (kostprijs: 59euro
per stuk). Landbouwers
kunnen de nepdieren lenen
en op hun veld plaatsen, om
hun gewassen te beschermen
tegen vraat door dieren. Een
landbouwer kwam aan het
woord: zijn selder werd door
hazen aangevreten en zijn
bloemkool door houtduiven.
Nadat hij nepvossen had
geplaatst, zei hij, bleven de
schadeveroorzakers weg.
Zou het echt zo simpel zijn?


Nee. De nepvossen zijn
namaakbeesten van kunststof
op een staak, met een staart
die beweegt in de wind. Vol-
gens de producent is vooral
die staart afschrikwekkend.
Helaas raken hazen en duiven
snel gewend aan nepvossen en
andere vogelverschrikkers.
Dan moet er naar alternatieven
worden gezocht. De schade-
veroorzakers afschieten is een
van de mogelijkheden.
Boeren en jagers proberen
elkaar te vinden in de strijd
tegen zogenaamde overlast.
Maar in dit geval lijkt het
erop dat de jagers de boeren
kunnen tegenwerken. Want
er is een veel efficiënter

Vlaanderen. Dat heeft geen
zin als schadebestrijdende
maatregel, want elk jaar
opnieuw wordt er schade aan
landbouwgewassen gemeld.
Jacht is een vorm van ver-
maak voor de jagers zelf,
meer niet.
In het Antwerpse Zwijn-
drecht werden vorig jaar drie
exemplaren van een ander
type nepvos (van hard
karton, kostprijs: 90euro per
stuk) op de begraafplaats
geplaatst om duiven af te
schrikken die zerken bevui-
len. De nepbeestjes staan er
nog altijd, hoewel ze ‘geen
spectaculair resultaat’ op -
leveren, aldus de bevoegde
schepen Bruno Byl (CD&V).
Maar ‘baat het niet, het schaadt
ook niet’.
Ondernemende boeren in
Nederland werken aan een
‘levensechte’ versie van de
nepvos: een op rails bewe-
gende vos met zonnecellen
voor elektrische aandrijving.
Alles liever dan echte vossen,
lijkt het wel. Voor wie het
groot ziet: voor 79euro kunt
u ook een nepwolf kopen.

alternatief voor nepvossen:
échte vossen. Bij hen beweegt
meer dan alleen de staart.
De meeste landbouwgewas-
vreters zijn doodsbang voor
vossen, die trouwens almaar
vaker overdag actief zijn.
In Vlaanderen schieten
jagers elk jaar zo’n 13.
vossen af. Volgens zoogdier-
expert Diemer Vercayie van
Natuurpunt is dat het equiva-
lent van de volledige popula-
tie van volwassen vossen in
onze regio. Het veroorzaakt
onrust en verplaatsingen in
de vossenwereld, maar heeft
geen effect op de grootte van
de populatie: als er veel vos-
sen geschoten worden, heb-
ben de overblijvende dieren
minder concurrentie en krij-
gen ze meer jongen groot.
Misschien moeten jagers
de vossen gewoon laten
zitten, zoals in Luxemburg,
waar vossenjacht zinloos is
gebleken. Zo vermijden ze
dat ze een tijdelijk vossen-
vacuüm creëren op velden.
Jagers schoten in 2016 ook
bijna 40.000 hazen en
350.000 houtduiven af in

Nepvossen
schrikken duiven
en hazen hooguit
tijdelijk af.

Door DIRK DRAULANS


Een Nederlands bedrijf biedt namaakvossen


aan om landbouwgewassen te beschermen


tegen bijvoorbeeld duiven en hazen. Maar


daarvoor bestaat een veel beter alternatief:


échte vossen.


Waarom nepvossen


gebruiken als er


echte zijn?


LANDBOUWSCHADE

Free download pdf