Knack - 27.08.2019

(Barré) #1
8 21 AUGUSTUS 2019 — WWW.KNACK.BE

‘Wij zijn er niet


om mensen


gelukkig te maken,


we proberen ze te


genezen’


De psychiater die waarschuwt
voor de commercialisering van de
geestelijke gezondheidszorg

DAMIAAN DENYS:


Mensen zijn als bomen: ze hebben tegen-
wind nodig om te groeien. Het lijden
hoort bij het leven, is de boodschap van
Nederlands bekendste psychiater, de
Vlaming Damiaan Denys.

Door MICHEL VANDERSMISSEN, foto’s LINELLE DEUNK

Damiaan Denys is hoogleraar aan de Universiteit van Amster-
dam en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psy-
chiatrie. In zijn prachtig gerenoveerde boerderij in Gelderland
legt hij de laatste hand aan zijn nieuwe boek: Het tekort van het
teveel – De paradox van de geestelijke gezondheidszorg.
‘Ik ben gefascineerd door de vaststelling dat het Westen de
afgelopen jaren steeds meer investeert in de geestelijke gezond-
heidszorg en dat het tegelijkertijd almaar slechter gaat met onze
mentale gezondheid. Hoe komt het dat geen enkel westers land
in staat is die zorg goed te organiseren? Hier klopt iets niet.’
Wat scheelt er?
DAMIAAN DENYS: We verwachten te veel van psychologen en
psychiaters én van het leven zelf. Iedereen wil altijd en overal
gelukkig zijn, zich goed voelen en zijn leven volledig op orde en
onder controle hebben. Angst, eenzaamheid of verdriet hoort
daar niet meer bij. Maar dat kan natuurlijk niet. Lijden hoort bij

het leven. Dat moeten we opnieuw accepteren, we moeten niet
meteen naar een hulpverlener lopen als het wat minder gaat.
Sterker, het lijden kan een enorme drijfveer zijn. Vraag aan
kunstenaars hoe ze ergens toe gekomen zijn en velen zullen ver-
wijzen naar dat lijden. Vincent van Gogh had nooit zoveel mees-
terwerken geschilderd als hij niet zoveel had geleden.
In de VS creëerde men enkele jaren geleden een kunstmatige
biosfeer om te onderzoeken hoelang mensen geïsoleerd van de
buitenwereld kunnen overleven. De bewoners moesten zelf-
voorzienend zijn, bomen en planten kweken. Lang ging alles
voorspoedig. De bomen groeiden bijvoorbeeld ongelooflijk
goed. Maar na ongeveer anderhalf jaar stierven ze plots alle-
maal. Achteraf ontdekten wetenschappers dat de bomen afstier-
ven omdat er geen wind was in die biosfeer. De kracht van een
boom komt blijkbaar van de wind die hem omver wil duwen.
En ook de mens heeft tegenwind nodig?
DENYS: Dat is de essentie van het mens zijn.
Daar zullen velen het niet mee eens zijn: zij zullen vinden
dat u hun lijden minimaliseert.
DENYS: Die kritiek krijg ik inderdaad weleens, dat ik bijvoor-
beeld klachten van mensen met een burn-out niet ernstig zou
nemen. Laatst kwam er een student naar mijn praktijk om psy-
chotherapie te krijgen. Ik werk in een academisch ziekenhuis.
Dat is bedoeld voor zeer ernstig psychisch zieken. Hij bleek te
worstelen met zijn eindwerk. ‘Het lukt me niet. Ik heb
een burn-out.’ Ik heb hem naar huis gestuurd. Aan zo
Free download pdf