#108 Saphan Taksin Photo Walk | 20th November 2022

(Bangkok Photographers) #1

Krithish Chengappa


© 2022 Krithish Chengappa • Canon EOS 700D + EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II @ 20mm • 1/100th, f/5.6, ISO100
Free download pdf