DECREET OP DE PASTORALE ZONES

(My Software) #1

DEEL III PASTORALE HERINDELING


Op basis van door de dekens geformuleerde voorstellen en na
uitgebreide consultaties van de priesterraad en van de gelovigen,
volgt hier de lijst (per dekenaat) van de zones en van de parochies
per zone.


Wanneer het gaat om een gedeelte van een parochie voegt men
“partim” (gedeeltelijk) bij. Hierbij volgt ook de betekenis van de
gebruikte sigli


(1) de procedure tot fusie van deze parochie loopt
(2) voor deze zone werd met de vicariale raad een concreet
parochie- en kerkenplan overlegd
(3) de parochie(s) heeft (hebben) een eigen regeling wat
betreft de canonieke verantwoordelijke
(4) de procedure tot fusie van de parochies tot één nieuwe
parochie werd ingeleid
(5) deze zone omvat meerdere civiele gemeenten. Dit vraagt
bijzondere zorg en aandacht vanwege de zoneploeg
Free download pdf