DECREET OP DE PASTORALE ZONES

(My Software) #1

AARTSBISDOM MECHELEN-BRUSSEL


VICARIAAT VLAAMS-BRABANT EN MECHELEN

DECREET OP DE PASTORALE ZONES


IN HET VICARIAAT VLAAMS-BRABANT EN MECHELEN

MECHELEN


ADVENT 2013

Free download pdf