Palme AYT Organik Kimya Soru Kitabı (2018-2019)

(singke) #1

15


Palme Yayınevi

1.Ünite /KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1. TEST


Örnek


0,2 mol CnH2n–2 bileşiğini ta-
mamen yakmak için normal
koşullardaki hacmi 17,92 litre
olan O 2 gazı gerekmektedir.
Buna göre,
I. Bileşiğin molekül formülü
C 3 H 4 'tür.
II. Tepkime sonucu oluşan
CO 2 gazının kütlesi 26,
gramdır.
III. Bileşiğin 0,1 molü 0,7.NA
tane atom içerir.
yargılarından kaç numaralı
olanları doğrudur?
(Avogadro sayısı : NA, C : 12,
O : 16)

Çözüm:

,
nm, , ol
224

(^179208)
O 2 = &
CnH2n–2 + O 2 S
0,
1
(^) 0,
4
nCO 2 + n – 1H 2 O
CnH2n–2 + 4O 2 S
nCO 2 + n – 1H 2 O
Oksijen atomları eşitlendi-
ğinde;
8 = 2n + n – 1
n = 3
CnH2n–2 1 C 3 H 4 olur. 0,
molü 0,7 mol atom içerir. Bu
da 0,7.NA tane atom yapar.
C 3 H 4 + 4O 2 S 3CO 2 + 2H 2 O
denklemine göre 0,2 mol
C 3 H 4 'ten 0,6 mol CO 2 oluşur.
Bu da 0,6.44 1 26,4 gram
yapar.
I, II, III


1. CxHyOz formülündeki bir organik bileşiğin 0,


molü ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor;


 • 0,8.NA tane hidrojen atomu içermektedir.

 • 9,2 gramdır.

 • Tamamen yandığında 0,3 mol CO 2 ve bir
  miktar H 2 O oluşmaktadır.


Buna göre, bileşiğin formülündeki xz+y
değeri kaçtır? (H : 1, C : 12, O : 16)
A) 54 B) 21 C) 23 D) 43 E) 38


2. Genel formülü CnH2nO 2 olan bir organik bile-


şiğin 0,2 molünü tamamen yakmak için 5 mol
hava harcanmaktadır.

Buna göre, organik bileşik ile ilgili;


I. Molekül formülü C 4 H 8 O 2 'dir.
II. Basit formülü C 2 H 4 O'dur.
III. Kütlece % 60'ı karbon elementidir.

yargılarından hangileri doğrudur?


(H : 1, C : 12, O : 16, Havanın % 20'si O 2 ga-
zıdır.)


A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

3. 0,2 mol CxHyOz organik bileşiği, 0,9 mol O 2


gazı ile yakıldığında 0,4 mol CO 2 ve 0,6 mol
H 2 O oluşmaktadır.

Tepkime sonunda 0,3 mol O 2 gazı arttığına
göre, CxHyOz organik bileşiğinin formülü
için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


A) CH 2 O B) CH 3 O C) C 2 H 6 O

D) C 2 H 4 O E) C 3 H 6 O

4. Organik bir bileşik ile ilgili şu bilgiler veriliyor: • Yapısındaki atom türleri C, H ve O'dur.

 • Molekülündeki H atomu sayısı, O atomu
  sayısının 8 katı kadardır.

 • Kütlece %60 karbon elementi içerir.
  Buna göre, 12 gram organik bileşiğin ta-
  mamen yanması için harcanan O 2 gazı kaç
  moldür? (H : 1, C : 12, O : 16)
  A) 0,9 B) 0,8 C) 0,6 D) 0,5 E) 0,


5. Genel formülü CnH2n–2 olan bir organik bileşi-


ğin 4 gramının tamamen yanması için normal
koşullarda 8,96 litre O 2 gazı kullanılıyor.
Buna göre, organik bileşiğin kütlece %
kaçı karbon elementidir? (H : 1, C : 12)
A) 10 B) 25 C) 75 D) 80 E) 90

6. C, H, N içeren bir organik madde kütlece %


35 N içermektedir. Bu organik maddenin 4
gramı yandığında 1,8 gram su oluşmaktadır.

Buna göre, bu bileşiğin formülü aşağıdaki-
lerden hangisidir?

(N : 14, C : 12, H : 1)

A) C 3 H 6 N 4 B) C 2 H 2 N C) C 2 H 4 N

D) CH 3 N E) CHN 3

1.D 2. C 3. C 4. A 5. E 6. B

Basit Formül ve Molekül


Formülü - III

Free download pdf