Palme AYT Organik Kimya Soru Kitabı (2018-2019)

(singke) #1

5


YAZARDAN
Sevgili öğrenciler,

Üniversiteye giriş sınavlarında hedefinize ulaşmak, biliyoruz ki hepinizin en büyük amacıdır. Ancak bu amaca ulaş-

mak için Kimya dersine sevgi ve ilgi duymanız gerekir. Sevgi ve ilgi duyduğunuz bir dersi tam olarak öğrenebilir ve o


dersten başarılı olabilirsiniz.


Öğrenmeyi tamamlayan ve pekiştiren en etkin yöntemlerden biri de her konuyla ilgili çok sayıda ve her zorluk dere-

cesinde sorular çözmektir.


Yeni bir öğretim yılına girerken Kimyanın kapsamı ve çeşitlenen, değişen soru tiplerine paralel olarak hazırladığım bu

kitapta şu hususlara özellikle titizlik gösterdim.  • Temel Kavramlar başlığı altında bir konunun temel bilgilerini öğrenmenizi ya da hatırlamanızı sağlamak

  • Konu ile ilgili tüm ana ve alt başlıkları sırasıyla tarayan özgün soru hazırlamak


Bu kitaptaki soruları çözerken bilmediğiniz veya unuttuğunuz bir konu ile il gili sorularla karşılaşabilirsiniz. Temel kav-

ramlara dönerek onu öğrenmenizi veya hatırlamanızı öneriyorum. Böylece, test bittiğinde o konu ile ilgili hiçbir eksiğinizin


kalmadığını göreceksiniz.


Kitabın hazırlık aşamasında emeğini esirgemeyen Kimya Öğretmeni Yaşar Bayramlı’ya takdir ve teşekkürlerimi su-

narım.


Yalnızca üniversiteye giriş sınavlarında değil, yaşamınızda da başarılı olmanız dileğiyle...

Hakan SÖYLEMEZ


[email protected]


(0532) 223 28 75

Free download pdf