Palme AYT Organik Kimya Soru Kitabı (2018-2019)

(singke) #1

İÇİNDEKİLER  1. ÜNİTE KARBON KİMYASINA GİRİŞ • Organik ve Anorganik Bileşikler

 • Basit Formül ve Molekül Formülü

 • Doğada Karbon

 • Lewis Formülü

 • Hibritleşme ve Molekül Geometrisi

 • Sigma ve Pi Bağları

 • Karbon Kimyasına Giriş Genel Tekrar  1. ÜNİTE ORGANİK BİLEŞİKLER • Alkanlar ve Adlandırılması

 • Alkanlarda İskelet (Çizgi - Bağ) Formülü

 • Alkanlarda İzomeri

 • Alkanların Özellikleri ve Kullanım Alanları

 • Alkanlar Genel Tekrar

 • Alkenler ve Adlandırılması

 • Alkenlerin Çizgi - Bağ Formülü ve İzomerisi

 • Cis - Trans İzomerliği

 • Alkenlerin Özellikleri

 • Alkenler Genel Tekrar..............................................................................................

 • Alkinler ve Adlandırılması

 • Alkinlerin İskelet Yapısı ve İzomerisi

 • Alkinlerin Özellikleri

 • Alkinler Genel Tekrar

 • Aromatik Bileşikler (Arenler)

 • Fonksiyonel Gruplar

 • Alkoller ve Adlandırılması

 • Alkollerin Özellikleri

 • Alkoller Genel Tekrar

 • Eterler ve Adlandırılması

 • Eterler İle Alkollerin İzomerisi

 • Eterlerin Özellikleri

 • Eterler Genel Tekrar

 • Aldehitler ve Adlandırılması

 • Aldehitlerin Özellikleri

 • Aldehitler Genel Tekrar

 • Ketonlar ve Adlandırılması

 • Ketonların İskelet Formülü ve İzomerisi

 • Ketonların Özellikleri

 • Ketonlar Genel Tekrar

 • Karboksilik Asitler ve Adlandırılması

 • Karboksilik Asitlerin Özellikleri

 • Karboksilik Asitler Genel Tekrar

 • Esterler ve Adlandırılması

 • Esterlerin Özellikleri

 • Esterler Genel Tekrar

Free download pdf