Palme Yayınları - TYT Kimya Konu Anlatımlı 2018-2019

(singke) #1

II


Bu kitap, 5846 sayılı yasanın hükümlerine göre kısmen ya da tamamen basılamaz,
dolaylı dahi olsa kullanılamaz; teksir, fotokopi ya da başka bir teknikle çoğaltılamaz.
Her hakkı saklıdır, PALME YAYINEVİ’ne aittir.

Hakan SÖYLEMEZ


Yayına Hazırlama : PALME Dizgi Grafik Birimi
Yayıncı Sertifika No. : 14142
PALME Yayınevi©

ISBN : 978-605-282-129-

Baskı : Tuna Matbaacılık San. ve Tic. AŞ
Baskı Tarihi : 2018
Basımevi Sertifika No. : 16102

Kimya Konu Anlatımlı


Yayın No. 1644 / 18

PALME
YAYINEVİ
Free download pdf