Palme Yayınları - TYT Kimya Konu Anlatımlı 2018-2019

(singke) #1

IV


Milli Eğitim Bakanlığının uygulamaya koyduğu öğretim programlarının ana felsefesi; öğrencilerin kendilerine gü-
venen, sistemli düşünebilen, girişimci, planlı çalışma alışkanlığına ve eleştirel bakış açısına sahip, estetik duyguları
ve yaratıcılıkları gelişmiş bireyler olmalarını sağlamaktır. İşte bu felsefe okullarımızdaki öğretim sürecine tam olarak
yerleştirildiği ve uygulandığı zaman öğrencilerimizin derslere olan ilgi ve motivasyonları ciddi bir biçimde artacaktır.
Tüm bu gelişmelerin sonucu olarak bilişim toplumunun gerektirdiği becerilere sahip, objektif ve analitik düşünebilen,
yaratıcı bir beyin gücüne sahip kuşaklar yetişecektir. Böyle bir süreçte yetişen gençler etrafı ile sağlıklı iletişim kurabi-
lecek, kendini iyi tanıyacak ve çevresine yararlı bireyler olacaktır.
Yayınevimiz tarafından büyük bir özveriyle hazırlanan bu yayınlar yukarıda belirtilen bakış açısıyla oluşturulmuş
olup, liseler için hazırladığı yeni sınav sistemine (YKS) uygun bir niteliğe sahiptir.

Büyük bir özveri ile bu kitapları hazırlayan değerli yazarlarımıza teşekkür ederiz.

Yayınevimizin lise grubunda yüzlerce yayınlarından biri olan Kitabımızın, tüm öğrencilerimize yararlı olmasını, öğ-
retmenlerimize de derslerin de katkı sağlamasını diliyoruz.

Palme Yayınevi

YAYINEVİ’NDEN


YAZARDAN


Sevgili Öğrenciler,
Üniversite hazırlığı, planlı, disiplinli ve düzenli çalışma gerektiren bir süreçtir. Plansız bir çalışma, rotasız bir gemiye
benzer.
Planlı çalışma sürecinizde size kılavuzluk yapacak bu kitap, yeni sistem değerlendirilerek kaleme alındı. Konular,
öğrencinin bu dersi sevmesini, gerekli bilgileri kolaylıkla öğrenmesini sağlayacak şekilde, öğrencinin günlük yaşantısından
ve yakın çevresinden yola çıkarak sade ve anlaşılır bir dille işlendi.
Hem okul derslerinizde hem de üniversite sınavı hazırlığında size yardımcı olması amacıyla:


 • Konu anlatımı ve özel durumların açıklaması

 • Örnek soru çözümleri

 • Mini testler

 • Ünite sonu testleri
  hazırlanmıştır.
  Bu kaynaktan yeterince verim alabilmeniz için;

 • Konu anlatımını özümseyerek kalıcı bilgilere dönüştürmelisiniz.

 • Bilgi birikiminizi değerlendirebilmek için konu testlerinin tamamını çözmelisiniz.
  Kitabın hazırlık aşamasında emeğini esirgemeyen Kimya Öğretmeni Yaşar Bayramlı’ya takdir ve teşekkürlerimi su-
  narım.
  Yalnızca üniversiteye giriş sınavlarında değil, yaşamınızda da başarılı olmanız dileğiyle...
  Hakan SÖYLEMEZ
  [email protected]
  (0532) 223 28 75

Free download pdf