Palme Yayınları - YKS Biyoloji Konu Anlatımlı B 2018-2019

(singke) #1

Örnek Sorular


Palme Yayınevi

10.Ünite / DUYU ORGANLARI
 1. Kulak kepçesi tarafından toplanan ses dal-
  galarının korti organına iletilmesi sürecin-
  de,
  I. üzengi kemiği,
  II. kulak zarı,
  III. oval pencere,
  IV. vestibülar kanal
  yapıları hangi sıra ile görev yapar?
  A) II - I - III - IV B) II - III - I - IV
  C) IV - I - II - III D) I - II - III - IV
  E) I - II - IV - III


1
2
3

Salyangoz ait numaralandırılmış yapılar ile
ilgili,
I. 3 nolu kanal yuvarlak pencere ile bağlan-
tılıdır.
II. İşitme organı olan korti, 2 nolu kanalda

bulunur.
III. 1 ve 3 nolu kanallar endolenf sıvısı ile do-
ludur.
IV. 1 nolu kanal oval pencere ile bağlantılıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II B) II ve IV C) III ve IV
D) I, II ve IV E) II, III ve IV 1. Korti organı ve sarı benekte bulunan resep-
  törler için,
  I. duyu nöronları ile bağlantılı olma,
  II. eşik değer ve üzerindeki uyarılar ile uyarıl-
  ma,
  III. oluşturdukları impulsların talamusa uğra-
  dıktan sonra beyin kabuğuna iletilmesi


özelliklerinden hangileri ortaktır?
A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III


16 D 17 A 18 D

ÖrsÜzengi
Çekiç

Kulakzarı

Yakanallarırım daire
Beyne gidenişitme siniri

(Salyangoz)Kohlea
Ovalpencere
Östakiborusu Yupencerevarlak

Vekanalstibular

Timpanik
kanal

İşitmesiniri

Kohlearkanal

Kortiorganı

a. Orta ve iç kulağın şeması b. Salyangoza ait kanallar
Kulağa ait bazı yapılar
� Oval pencerenin iç kulağa bakan kısmındaki boşluğa dalız denir. Bu yapı oval
pencereden gelen ses dalgalarını salyangoza iletir.
� Salyangoz (kohlea) birbirinden ince zarlarla ayrılan üç kanaldan oluşur. Bu ka-
nallardan,
• en üstte olan vestibülar kanal,
• ortada olan kohlear kanal,
• en altta olan ise timpanik kanal
olarak adlandırılır.
� Bu kanallardan vestibülar kanal oval pencere ile timpanik kanal ise yuvarlak
pencere ile bağlantılıdır.
Vestibülar ve timpanik kanallar perilenf, kohlear kanal ise endolenf sı-
vısı ile doludur.

�  Kohlear  kanalının  tabanındaki zara  te-

Te mel zar İşitme sinirine bağlanır

Kıl hücreler

Te ktoriyal zar

Duyu
sinirleri

Korti organı

mel zar   (bazilar  zar)   denir. Temel  zarın  
üzerinde ise işitme ile ilgili korti organı
bulunur. Korti organı ses titreşimlerine
duyarlı kıllı reseptör hücrelerini içerir.
Kıllı reseptör hücrelerinin uçları, korti or-
ganının üzerindeki çatı zara (tektoriyal
zar) tutunmuştur.
i. İşitme Olayı
� İşitme olayı aşağıdaki gibi özetlenebilir:
• Kulak kepçesi tarafından toplanan ses dalgaları kulak zarına iletilerek kulak
zarının titreşmesi sağlanır.
• Kulak zarındaki titreşimler çekiç, örs ve üzengi kemikleri tarafından kuvvet-
lendirilerek oval pencereye iletilir.
• Oval penceredeki titreşimler, iç kulağın başlangıç kısmı olan dalızdan geçer
ve vestibular kanal içinde basınç dalgaları yaratır.
• Sıvıda oluşan bu dalga, timpanik kanala geçer ve yuvarlak pencereye çar-
parak yok olur.
• Vestibular kanaldaki basınç dalgaları kohlear kanalda bulunan korti organı-
nın temel (bazilar) zarını aşağı doğru iterek titreştirir.
Free download pdf