Palme Yayınları - YKS Biyoloji Konu Anlatımlı B 2018-2019

(singke) #1

Örnek Sorular


Palme Yayınevi

10.Ünite / DUYU ORGANLARI 1. Deriye ait olan tabakalar ile ilgili,
  I. Korun tabakası keratinleşmiş ölü hücre-
  lerden oluşur.
  II. Melanin pigmenti dermis tabakasında
  üretilir.
  III. Malpighi tabakası damar içermediğinden

  dermis tabakasından difüzyonla beslenir.
  ifadelerinden hangileri doğrudur?
  A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III
  D) II ve III E) I, II ve III

 2. Aşağıda duyu organları (I) ile bu duyu organ-
  larındaki reseptörlerin bulunduğu kısımlar (II)

  verilmiştir.
  Yapılan eşleştirmelerden hangisi doğru de-
  ğildir?
  I II
  A) Deri Dermis tabakası
  B) Kulak Korti organı
  C) Burun Sarı bölge
  D) Göz Koroid
  E) Dil Papilla

 3. İnsanlarda duyuların alınmasından sorumlu
  yapılarda, duyu reseptörleriyle ilgili olarak,
  I. doğrudan dış çevreye açık olma,
  II. eşik şiddetindeki uyarılarla uyarılma,
  III. geniş bir yüzeye yayılmış olma
  özelliklerinden hangileri ortaktır?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) II ve III
  (1997 – ÖSS)


28 C 29 D
30 C 31 D 32 B

Aşağıda derinin temel  görevleri  verilmiştir:
• Sahip olduğu mekanoreseptörler ile dışarıdan gelen birçok uyarının alınma-
sını sağlar.
• Duyu organı olmanın dışında vücudu koruma görevi de vardır. Vücudu me-
kanik, kimyasal, ışın ve termal etkilere karşı korur.
• Mikroorganizmaların vücuduna girişini engeller.
• Terleme ile vücut sıcaklığının ayarlanmasını ve boşaltım atıklarının atılmasını
sağlar.
• Güneş ışığının etkisi ile kolesterolün provitamin D'ye dönüşmesini sağlar.
• Yağ bezlerinin salgıladığı yağ salgısı (sebum), derinin yumuşak ve nemli kal-
masını sağlar. Ayrıca yağ salgısı ile derinin geçirgenliği ayarlanır, bakteri ve
mantar enfeksiyonlarına karşı koruyuculuk sağlanır.
• Melanin pigmenti ile deriye renk verir. Bu pigment alttaki hücreleri güneşin
zararlı ışınlarından korur.
� Epitel ve bağ dokudan yapılmış olan deri üst deri ve alt deri olmak üzere ikiye
ayrılır.
a. Üst Deri (Epidermis)
� Örtü epitelinden yapılmış olup kan damarları ve sinir hücreleri içermez. Dermis
tabakasından difüzyonla beslenir.
� Epidermis korun tabakası ve malpighi tabakası olarak ikiye ayrılır.
Korun tabakası Malpighi tabakası
• Epidermisin üst kısmıdır.
• Keratinleşmiş ölü hücrelerden olu-
şur. Tırnak oluşumu bu tabakada
olur.
• Deriyi vurma, çarpmaya karşı ve
mikroorganizmaların istilasından
korur. Parmak uçlarında tırnakları
oluşturur.

•  Epidermisin  alt kısmıdır.
• Canlı hücrelerden oluşur.

•  Deriye rengini veren  melanin pig-
menti bu tabakada üretilir.

b. Alt Deri  (Dermis)
� Bu tabakada kan damarları, sinirler, duyu reseptörleri, kıl kökleri, elastik ve kol-
logen lifler, ter ve yağ bezleri bulunur.
� Deride bulunan mekanik reseptörler dokunma, basınç, sıcaklık ve ağrı gibi du-
yuları algılar.
Free download pdf