Palme Yayınları - YKS Biyoloji Konu Anlatımlı B 2018-2019

(singke) #1

Milli Eğitim Bakanlığının uygulamaya koyduğu öğretim programlarının ana felsefesi; öğrencilerin kendilerine
güvenen, sistemli düşünebilen, girişimci, planlı çalışma alışkanlığına ve eleştirel bakış açısına sahip, estetik duyguları
ve yaratıcılıkları gelişmiş bireyler olmalarını sağlamaktır. İşte bu felsefe okullarımızdaki öğretim sürecine tam olarak
yerleştirildiği ve uygulandığı zaman öğrencilerimizin derslere olan ilgi ve motivasyonları ciddi bir biçimde artacaktır.
Tüm bu gelişmelerin sonucu olarak bilişim toplumunun gerektirdiği becerilere sahip, objektif ve analitik düşünebilen,
yaratıcı bir beyin gücüne sahip kuşaklar yetişecektir. Böyle bir süreçte yetişen gençler etrafı ile sağlıklı iletişim kurabi-
lecek, kendini iyi tanıyacak ve çevresine daha yararlı bireyler olacaktır.
Yayınevimiz tarafından büyük bir özveriyle hazırlanan bu yayınlar, yukarıda belirtilen bakış açısıyla oluşturulmuş,
yeni sınav sistemine (YKS) uygun bir nitelik kazanmıştır.
Bu kitabın hazırlanmasında büyük emekler veren değerli yazarımıza teşekkür ederiz.
Yayınevimizin lise grubundaki yüzlerce yayınlarından biri olan kitabımızın tüm öğrencilerimize yararlı olmasını,
öğretmenlerimize de derslerinde katkı sağlamasını diliyoruz.


                    Palme  Yayınevi

YAYINEVİ’NDEN


YAZARDAN


Sevgili Öğrenciler,
YKS'ye hazırlanmanızda önemli katkıları olacağına inandığım bu kitap, "Lise Biyoloji Programının" tüm konularını
kapsamaktadır.


A ve B bölümlerinden oluşan bu kitapta, her konuyla ilgili özet bir konu anlatımı ve testler bulunmaktadır. Her
sayfanın yanında bulunan sorular, o sayfadaki bilgilerin pekiştirilmesine yardımcı olacaktır.


Bu kitabın hazırlanmasında bana destek olan Palme Yayınevi Genel Müdürü Sn. İlhan BUDAK'a, tüm dizgi ve
görsel çalışmalarını yapan Palme Yayınevi Dizgi Ünitesi Çalışanlarına, bu süreçte bana destek olan eşim Göze PERİ
ile kızlarım Selin PERİ ve İpek PERİ'ye teşekkür ederim.


Emeğinizin başarıya dönüştüğü bir yıl olması dileğiyle...

Bilgehan PERİ
[email protected]

Free download pdf