Palme Yayınları - YKS Biyoloji Konu Anlatımlı A 2018-2019

(singke) #1
Bu kitap, 5846 sayılı yasanın hükümlerine göre kısmen ya da tamamen basılamaz,
dolaylı dahi olsa kullanılamaz; teksir, fotokopi ya da başka bir teknikle çoğaltılamaz.
Her hakkı saklıdır, PALME YAYINEVİ’ne aittir.

Bilgehan PERİ


Yayına Hazırlama : PALME Dizgi Grafik Birimi


Yayıncı Sertifika No. : 14142


PALME Yayınevi©


ISBN : 978-605-282-138-


Baskı : Tuna Matbaacılık San. ve Tic. AŞ
Baskı Tarihi : 2018
Basımevi Sertifika No. : 16102


Biyoloji Konu Kitabı
Yayın No. 1652 / 18

PALME
YAYINEVİ
Free download pdf