Lawendowe Wieści MAJ

(lawendowewiescisp6@gmail.com) #1

Dzień Godności Osób


z Niepełnosprawnością


Intelektualną


Święto to obchodzone co roku 5 maja, zapoczątkowane
we Francji w latach 90 - tych XX wieku.

W Polsce Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
został ustanowiony w 1999 r.

Celem tego święta jest sprzeciw wobec dyskryminacji i dostrzeżenie
w osobach z niepełnosprawnością intelektualną wartości i prawa
do godności, które należy się każdemu człowiekowi, a także wspieranie
ich w niezależnym, godnym oraz pełnym życiu społecznym.

Strona 10 Nauczyciel
Agnieszka Kubiak

Free download pdf