Lawendowe Wieści MAJ

(lawendowewiescisp6@gmail.com) #1

15 maja przypada Święto Polskiej Muzyki i Plastyki.


Celem święta jest wspieranie i promocja artystów plastyków


i muzyków.


Muzyka i plastyka towarzyszy człowiekowi od dawna


zarówno w pracy, jak i zabawie, od najmłodszych lat do


późnej starości. W czasach prehistorycznych grano na


muszlach i piszczałkach wykonanych z kości. Muzyka


towarzyszyła tańcom i ceremoniom religijnym. Podobnie było


z plastyką. Rysunki powstawały na ścianach jaskiń. Możemy


je oglądać do dziś. Według przekazów biblijnych wynalazcą


muzyki był Jubal, który określony został jako ojciec wszystkich


grających na cytrach i organach. Według rzymskiej mitologii


wynalazcą muzyki był Merkury, który ze skorupy wyschniętego


żółwia zrobił lirę.


Obchodzone 15 maja Święto Polskiej Muzyki i Plastyki ma


za zadanie rozpowszechniać polską sztukę, jest okazją,


by zastanowić się nad rolą, jaką odegrały, nie tylko w życiu


pojedynczych jednostek, ale i całych pokoleń.


Strona 11 Nauczyciel
Adrianna Choinka - Majkowska

Free download pdf