Lawendowe Wieści MAJ

(lawendowewiescisp6@gmail.com) #1

26 Maja


Dzień Mamy


Swoje źródła Dzień Matki ma już w starożytności.
W antycznej Grecji i Rzymie kobiety-matki-boginie
były symbolem urodzaju nowego życia. W Grecji
obchodzono wiosenne święto Matki Natury,
podczas którego składano hołd Rei, żonie Kronosa,
która była matką wszechświata i wszystkich bóstw.
Natomiast w Rzymie odbywały się uroczystości
na cześć bogini Cybele, również uważanej za matkę bogów.

W Polsce Dzień Matki obchodzono po raz pierwszy
w 1914 roku w Krakowie, a wypada on 26 maja. W tym dniu
matki są zwykle obdarowywane laurkami, kwiatami
oraz różnego rodzaju prezentami przez własne dzieci,
a czasami także przez inne osoby. Święto to ma
na celu okazanie matkom szacunku,
miłości i podziękowania za trud
włożony w wychowanie.

Na świecie święto to jest obchodzone
w różny sposób i w różnych terminach.
W niektórych krajach Dzień Mamy
jest świętem ruchomym.
Czasem związany
jest z legendami,
czasem nabiera
charakteru religijnego,
historycznego
albo komercyjnego.

Nauczyciel
Agnieszka Kubiak

Strona 8

Free download pdf