Lawendowe Wieści MAJ

(lawendowewiescisp6@gmail.com) #1
Dzień Unii Europejskiej obchodzony jest w rocznicę
ustanowienia Planu Schumana. Wydarzenie to miało miejsce
9 maja 1950 roku. Na jego pamiątkę, od 1985 roku,
we wszystkich krajach członkowskich odbywają się uroczystości
rocznicowe.

Dzień Unii Europejskiej formalnie zwany jest Dniem Europy.
Funkcjonują dwie nazwy dla rozróżnienia z Dniem Europy,
który obchodzony jest 5 maja przez kraje europejskie,
które nie należą do Wspólnoty.

Dzień Unii Europejskiej obchodzony jest na pamiątkę
wydarzenia, które było zalążkiem do późniejszej integracji
europejskiej, najpierw doprowadził do podpisania traktatu
paryskiego, następnie w konsekwencji doprowadził do
zawiązania się Unii. Plan Schumana wiązał ekonomicznie
Francję i Niemcy, tym samym stworzono barierę dla kolejnych
wojen. Połączenie gospodarek zachodnioeuropejskich
skutecznie zapobiegało wystąpieniu konfliktów zbrojnych.
Wspólne interesy miały być tajemnicą sukcesu.

Po ponad pięćdziesięciu latach idee Planu Schumana
są nadal aktualne.

Strona 9 Nauczyciel
Adrianna Choinka - Majkowska

Free download pdf