ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΤΡΑΙΝΟΥ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΥΡΤΣΗΣ

(iomirt) #1

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΥΡΤΣΗΣ
Στα νάματα τα ιερά τάμα για σένα κάνω
κι υπόσχεση δίνω στερνή ποτέ να μην ξεχάσω
μονάχος παίρνω το στρατί που εσύ πατούσες χρόνια
και βρίσκω εκεί το βασιλιά που πάντα αναζητούσες.

Free download pdf