ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΤΡΑΙΝΟΥ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΥΡΤΣΗΣ

(iomirt) #1

Καλωσόρισμα 38
39
41
42
43
44
Κιτρινισμένα φώτα
Όταν τα βράδια συλλογιέμαι
Φθινόπωρο
Σε σένα
Εγώ μιλούσα εσύ δεν άκουγες
Είναι κάτι σαν λύπη αυτό που ζω
Κάτι καλό συμβαίνει


46


47


Απόψε 48
49
50
51
Άσχημες ώρες
Λέξεις με δάκρυα
Ο γάμος

Free download pdf