LAPORAN dokumentasi khatam al-quran tahun 2021 NEW

(Ramlah) #1

10.2 Perbelanjaan


JENIS PERBELANJAAN Kuantiti

Kos
Seunit
(RM)

Keterangan
Jumlah
(RM)


  1. Cenderamata
    murid dan guru
    khatam al-Quran
    180 4 .00 RM 4 .00 x 180 orang
    72 0.


Jumlah Besar 720.Secara keseluruhannya, program majlis tahlil perdana dan majlis khatam al-Quran telah
berlangsung dengan jayanya. Sekalung penghargaan diucapkan kepada semua ahli
jawatankuasa , PIBG, ibu bapa , murid- murid serta guru-guru yang telah sudi
menyumbangkan tenaga dan waktu bagi menjayakan program ini.

Disediakan oleh,


..................................................


Nama : RAMLAH BT HAMIR


Jawatan : PPP

Disemak oleh ,

...........................................................

Nama : Pn Rosnah bt Salikin

Jawatan : GKMP Kemanusiaan
SMK Tengku Idris Shah

Diluluskan oleh,

.................................................................


Nama : DR NOR HAYATI BINTI RAMLAN
Jawatan : Pengetua
SMK TENGKU IDRIS SHAH
Free download pdf